Pataluodon koulu, vuosikertomus, sivun otsikko

Vuosikertomus

Vuosikertomus

PATALUODON KOULUN 

VUOSIKERTOMUS 

2023 – 2024 

 

 

REHTORIN KEVÄTTERVEHDYS 

 

Hyvät huoltajat, oppilaat, henkilöstö ja yhteistyökumppanit!

Lukuvuosi on saatu päätökseen. Ensimmäinen vuoteni Pataluodon koulussa on ollut antoisa. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut tulla osaksi tätä yhteisöä. Kulunut lukuvuosi on sisältänyt suurimmaksi osaksi perinteisiä koulupäiviä, mutta onneksi siihen on mahtunut myös monia erilaisia tapahtumia ja erikoispäiviä, jotka ovat tuoneet vaihtelua.

Yksi Pataluodon koulun tärkeimmistä periaatteista on, että ketään ei jätetä yksin. Olemme sitoutuneet tukemaan toisiamme ja tarjoamaan apua aina, kun sitä tarvitaan, olipa kyseessä oppilas, huoltaja tai henkilökunnan jäsen. Tämän olen saanut itse kokea kuluneena lukuvuotena, kun työyhteisön jäsenet ovat kerta toisensa jälkeen olleet valmiita auttamaan minua. Kiitos siitä kaikille.

Hyvä yhteistyö huoltajien kanssa on olennainen osa oppilaiden menestystä ja viihtymistä koulussa. Kun huoltajat, oppilaat, opettajat, oppilashuollon henkilöstö ja eri yhteistyötahot työskentelevät yhdessä, voidaan saada kouluarkeen turvallinen ja kannustava ilmapiiri ja paras mahdollinen tuki sitä tarvitsevalle. Kiitos huoltajille hyvästä yhteistyöstä. On tärkeää, että olemme vaikeissakin asioissa samalla puolella.

Ilon ja onnistumisen rinnalla myös pettymykset ja epäonnistumiset ovat osa oppilaan koulupolkua. Ne voivat olla joskus haastavia tilanteita, mutta samalla ne tarjoavat mahdollisuuden kasvuun ja oppimiseen. Kun selviää pettymyksistä ja epäonnistumisista, voi kehittää itseään ja löytää uusia tapoja ratkaista ongelmia. On hyvä muistaa, että pettymys ja epäonnistuminen sisältävät tilaisuuden oppia ja kasvaa vahvemmaksi!

Meidän koulussamme on oppilaita useista eri kansallisuuksista, ja he käyttävät lukuisia eri kieliä. Tämä monimuotoisuus on rikkaus, ja se avaa meille mahdollisuuden oppia toinen toisiltamme. Olemme yhdessä luoneet kulttuurisesti rikkaan oppimisympäristön, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Tästä on hyvä jatkaa seuraavaan lukuvuoteen.

Tuttu sanonta ”Yhdessä olemme enemmän” on totta monissa koulun toiminnoissa. Yhdessä voimme luoda turvallisen ja kannustavan ympäristön, jossa jokainen voi menestyä. Olkaamme jatkossakin avoimia tälle toimintakulttuurille.

Lämmin kiitos kaikille kuluneesta lukuvuodesta!

Toivotan teille kaikille aurinkoista kesää!

Ystävällisin terveisin, Tuija Huovinen

 

 

TUKARIT 

 

Tänä lukuvuonna on tukioppilaana toiminut kymmenen 9.-luokkalaista. Tukioppilaat ottivat syksyllä heti ensimmäisten koulupäivien aikana 7.-luokkalaiset vastaan. Lisäksi syksyllä oli seiskojen ryhmäytyspäivät Lykynlammella ja erilaisia toimintatunteja.  

Tukioppilaat olivat mukana ohjaamassa nuorisotoimen kanssa Ryhmässä on voimaa -kokonaisuutta, joka järjestettiin lukuvuoden aikana 7.-luokille kolmena eri tapaamiskertana. Ryhmässä on voimaa -kokonaisuus on oppituntipaketti, joka vahvistaa koululaisten ryhmässä toimimisen taitoja. Tavoitteena on keskittyä ryhmäilmiöiden tunnistamiseen ja omien ja ryhmän toimintatapojen tarkasteluun. Tunnetaitojen osalta keskitytään empatian tunnistamiseen ja harjoitteluun sekä toiset huomioivaan vuorovaikutukseen ryhmässä.   
  

Kevätlukukaudella tukioppilaat järjestivät 7.luokille ystävyysteemaista ohjelmaa ystävänpäiväviikolla ja liikuntapäivänä erilaisia toiminnallisia ryhmäyttämispisteitä.  

Tukioppilaat myös suunnittelivat ja pitivät uusien tukioppilaiden valintakokeet ja osallistuivat valittujen tukioppilaiden koulutukseen kertomalla arvokkaita omia kokemuksiaan tukioppilastoiminnasta ja tukioppilaana toimimisesta. 

Tukioppilastoiminnan lisäksi koulussamme on tänäkin vuonna ollut koulukummeja. He ovat 8.- ja 9.-luokkalaisia, joilla on omat kummioppilasluokat 1. - ja 2.luokilla. 

 

 

VERTAISSOVITTELU VERSO 

 

Lukuvuoden aikana koululla on soviteltu oppilaiden välisiä ristiriitatilanteita Versossa eli vertaissovittelussa. Tänä vuonna tilanteita on ollut sovittelemassa 30 koulutuksen saanutta vertaissovittelijaa 5.- 9. -luokilta. Aikuisia Verso-ohjaajia on ollut mukana viisi. Keväällä koulutettiin neljäsluokkalaisista 12 uutta sovittelijaa. He ovat jo aloittaneet sovittelutilanteiden harjoittelun vanhojen sovittelijoiden mukana ja jatkavat ensi syksynä innolla mukana toiminnassa. 

t. Elisa ja Arja 

 

 

OPPILASKUNTA 

 

Oppilaskunta on tänä lukuvuonna kokoontunut yhteen noin kerran kuukaudessa puheenjohtajansa Kunto Revon johdolla. Sen tavoitteena on ollut miettiä erilaisia tapahtumia, jotka toisivat vaihtelua ja iloa koulun arkeen. Oppilaskunta on tänäkin vuonna tuttuun tapaan järjestänyt erilaisia teemaviikkoja ja teemapäiviä esim. halloweenin ja pääsiäisen yhteydessä.  

Teemapäivien lisäksi oppilaskunnalla oli joulukuussa joulukalenteri. Lisäksi se järjesti koulullamme nälkäpäiväkeräyksen, opet vs. oppilaat -sählypelit sekä piti kahviota. Kahvion tuloista oppilaskunta on antanut avustuksia tukioppilaille, välkkäriohjaajille ja esim. 9-gaalan järjestämiseen. Oppilaskunta on pitänyt tänä vuonna myös kaksi taksvärkkipäivää Sydänlasten ja Luontoliiton hyväksi. Taksvärkeistä oppilaskunnalle suuntautuvilla tuloilla on jaettu stipendejä eri oppiaineisiin. 

Ysit vastaan opet sählypeli.

 

 

LUKEMISEN EDISTÄMINEN 

 

Koulussamme on tänä lukuvuonna edistetty monella tavalla lukemiseen liittyviä asioita. Rantakylän kirjasto on ollut ahkerassa käytössä niin alakoulun kuin myös yläkoulun puolelta.  

Rantakylän kirjasto avautui syksyllä pitkän remontin jälkeen. Tätä on koulussa odotettu kovasti. Draamaoppilaat olivat mukana kirjaston avajaisissa, jossa he pitivät erilaisia toimintapisteitä (yhteisöllinen tarina, nuorisoslangitietovisa, kirjavinkkausnäytelmä muumikirjoista).  

Kirjastoyhteistyö on ollut tiivistä, ja oppilasryhmät ovat olleet mukana myös erilaisissa kirjaston tapahtumissa. Kirjastolla oli muun muassa kulttuuritupsahdus Nukketeatteri-Annoksen "Hölmöläisten hommaa" -teatteriesitys, jota valo-ryhmät olivat katsomassa. 

Monikulttuurisuusviikolla ryhmät kävivät kirjastossa tutustumassa Ukraina-näyttelyyn, ja oppilaat kirjoittivat kirjastolla tsemppiviestejä ukrainalaisille. Draamaoppilaat ja osa muistakin oppilaista kirjoitti ystävänpäivänä kortteja ja kirjeitä salaiselta ystävältä. Näitä vietiin kirjastoon ja piiloteltiin kirjojen väleihin.   

Alakoulussa ykköset ovat opetelleet ahkerasti aakkosia. Myös muut alakoululaiset ovat vahvistaneet lukemisen taitoja viikoittaisilla lukutunneilla, pienimmät oppilaat kummioppilaiden kanssa ja isommat oppilaat itsenäisesti. Useimmat alakoulun oppilaista ovat päässeet lukuvuoden aikana myös lukemaan lukukoira Jehkille. Tämän lisäksi alakoulun luku- ja satuvälkät ovat olleet suosittuja. Lukuvälkillä oppilaat pääsivät lukemaan välitunnin ajaksi rauhalliseen tilaan suosikkikirjojaan.  

Yläkoulussa on tutustuttu laajasti kotimaiseen ja ulkomaiseen kirjallisuuteen. Seiskat ovat lukeneet muun muassa nuortenkirjallisuutta, tietokirjoja, sarjakuvia ja novelleja. Kasit ovat lukeneet muun muassa scifi-, fantasia-, kauhu- ja rikoskirjallisuutta sekä vaikuttamaan pyrkivää tietokirjallisuutta ja kantaa ottavia mediatekstejä. 

Kirjaston henkilökunta oli mukana koulun arjessa mm. kirjavinkkauksissa ja tiedonhaussa.

Ysiluokkalaiset ovat tutustuneet muun muassa kotimaisiin klassikoihin ja nykykirjallisuuteen sekä elämäkertakirjallisuuteen. Luokkien kanssa on luettu ääneen Minna Canthin näytelmä Anna Liisa. Ysiluokkalaiset tekivät suomen kielen ja kirjallisuuden päättötyön valitsemastaan kotimaisesta kirjailijasta. Lukemiseksi valikoitui muun muassa Tuomas Kyrön huumorikirjallisuuta, Tove Janssonin muumitarinoita, Maria Jotunin realismia, Mika Waltarin Sinuhe egyptiläinen ja Ilkka Remeksen jännityskirjallisuutta. 

Yläkoulun viikoittaisilla lukutunneilla on edistetty lukemisen taitojen vahvistamista ja erilaisia lukutekniikoita. Kirjastolla on käyty kuuntelemassa kivoja kirjavinkkauksia. Oppilailla on lisäksi ollut mahdollisuus suorittaa lukuvuoden aikana lukudiplomi. Diplomi on ollut mahdollisuus suorittaa eritasoisesti: starttidiplomi, pronssidiplomi, hopeadiplomi ja kultadiplomi. Diplomit jaettiin oppilaille todistusten jakamisen yhteydessä.

 

 

LIIKKUVA KOULU 

 

Pataluodon koulu oli vuonna 2023 mukana Joensuun kaupungin yhteisessä Liikkuva koulu -projektissa. Siinä pyrittiin aktivoimaan yläkoululaisia liikkumaan enemmän koulupäivän aikana sekä löytämään mahdollisen liikuntaharrastuksen. Koululle jyvitettiin Liikkuva koulu -rahoitusta hiukan reilut 7500€. Se käytettiin lukuvuoden 2024 aikana oppilaille suunnattuihin retkiin ja toimintapisteisiin, välkkäriliikuntaan, välinehankintoihin välituntiliikunnan lisäämiseksi sekä opettajien koulutukseen. Teimme yhteistyötä liikunnan lisäämisessä Karelian ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoiden ja Suomen harrastamisen mallin kanssa.  

Välkkäriliikuntaa järjestettiin koulullamme ohjatusti alakoululaisille välkkäriohjaajien johdolla. Koulussamme toimi tänä lukuvuonna 23 8. - 9. -luokkalaista oppilasta välkkäriohjaajina. He liikuttivat salissa alakoululaisia pelein ja leikein kerran viikossa. Yläkoululaiset pääsivät osallistumaan välkkäriliikuntaan myös useamman kerran viikossa. Lukuvuoden aikana välkkäriohjaajat pääsivät myös itse liikkumaan pikkujoulujen merkeissä Sirkkalan liikkumiskeskuksessa sekä keväällä minigolfin parissa. 

Välkkäriohjaajia pikkujouluissa Sirkkalan liikkumiskeskuksella. 

 

 

KULTTUURITAPAHTUMIA 

 

Joensuun lastenkulttuurikeskuksen koululaisten kulttuuripolku Kulttuurin virta on tarjonnut kulttuurielämyksiä tänäkin vuonna 1.- 9.-luokkalaisille. Kulttuurin virta -ohjelmaan on sisältynyt muun muassa museovierailuja, konsertteja ja kirjastoyhteistyötä.  

Ekaluokkalaiset pääsivät syksyllä toiminnalliselle kirjastoseikkailulle Rantakylän kirjastoon. 

2a-luokan oppilaat saivat vieraakseen kaupunginorkesterin muusikoita. Muusikot esittelivät kakkosille soittimia, ja oppilaat pääsivät kuulemaan erilaisia äänimaailmoja, joita soittimilla voi muodostaa. 

3a-luokka vieraili kaupunginorkesterin konsertissa Carelia-salissa. Ohjelmassa oli Mimmit-yhtyeen Puhuri-konsertti, jossa päästiin virittäytymään joulun tunnelmaan ja valkoisten lumihankien keskelle. 

4a-luokka pyörähteli katrillien kiemuroissa tanssityöpajoissa, joita olivat ohjaamassa Motoran Eveliina ja Mitja Pilke.  

5a-luokka vieraili Marjalassa Bunkkerimuseossa tutustumassa historiallisiin tapahtumapaikkoihin.  

6a- ja 6b-luokka tutustuivat elämyksellisesti sirkusaiheiseen näyttelyyn taidemuseo Onnissa. Sirkus Supiainen johdatti taiturillisesti oppilaat taidemuseokierrokselle.  

7. luokat pääsivät mediatyöpajoihin, joissa aiheena oli vaikuttava video ja mediakriittisyys. Oppilaat tekivät omat vaikuttavat videot tutuista kouluun liittyvistä aiheista. Lisäksi seiskat nauttivat teatterista Joensuun kaupunginteatterissa. Esitys oli Mestari ja Margareta. Esityksen tarjosi seiskoille Kulttuurin unelmavuosi -hanke. 

8. luokat pääsivät nauttimaan taiteesta Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmassa. Kasiluokkalaiset vierailivat Helsingissä Ateneumissa ja Sinebrychoffin taidemuseossa.

Kasiluokkalaiset kävivät myös kaupunginorkesterin elokuvamusiikin konsertissa. 

Kulttuurin virta -ohjelman lisäksi koululla on ollut muitakin mielenkiintoisia ja mukavia kulttuuritapahtumia:

Kirjailija Lotta Saahko ohjasi valo-luokille kertomuksen kirjoittamista ja kertoi oman kirjailijatarinansa. Lotta on kirjoittanut seitsemän kirjaa, jotka kertovat Lotan papasta sekä lapsuudesta erilaisissa kulttuureissa.  

Tanssitaiteilija Veera Snellman vierailu koululla pitämässä yseille tanssityöpajaa. Työpajan aiheena oli sukupuoliroolit.  

Koko yläkoulu osallistui syksyllä suurelliseen tapahtumaan nimeltään Marssi 7 ihmeeseen. Tapahtuma järjestettiin Areena-hallissa. Tapahtuman ytimen muodosti musiikkiseikkailunäytös, jossa oli yli 300 soittajaa. Oppilaat pääsivät seuraamaan musiikillista teatteriesitystä, jossa hauskat henkilöhahmot seikkailivat maailman kuuluisimmissa kulttuurikohteissa.   

Kasin draamaoppilaat osallistuivat Lausujain liiton järjestämään Ääneen! -hankkeeseen, jossa jalkautettiin lausuntataidetta yläkouluihin ympäri Suomen. Oppilaat saivat osallistua erilaisiin työpajoihin. Lopuksi äänitettiin ja esitettiin pieniä tekstejä ja päästiin osaksi valtakunnallista äänitaideteosta. Saimme myös vieraaksemme näyttelijä Juho Uusitalon ja pääsimme seuraamaan hänen runoista koostuvaa monologiesitystään. 

8.-luokkalaisia Ateneumissa Helsingissä 

 

 

MONIKULTTUURISUUS PATALUODON KOULUSSA 

 

VALO-LUOKAT Oppilaita on saapunut kouluumme ympäri maailmaa läpi vuoden. Lukuvuonna 23–24 koulussamme toimi neljä alakoulun valmistavan opetuksen luokkaa, eli valo-luokkaa.  

Luokkamme ovat hyvin monikielisiä ja kulttuurisesti rikkaita. Valmistava opetus kestää yhdeksän kuukautta, joten se voi päättyä kesken lukuvuoden. Valo-luokilta oppilaita on siirtynyt sekä oman koulumme yleisopetukseen että myös lähialueiden kouluihin. 

Valo-oppilaita virpomassa päiväkerhon eläkeläisiä Bobon tiloissa. 

Olemme retkeilleet koulun lähimaastossa sekä Joensuun keskustassa, tutustuneet suomalaisten juhlien perinteisiin ja suomalaiseen kouluun. Lisäksi vietimme kiinalaista uutta vuotta vierailijoiden johdolla ja saimme kirjailija Lotta Saahkon vieraaksemme. Luokissamme on ollut kieliharjoittelussa toistakymmentä aikuista kieliharjoittelijaa, joista on ollut iso apu luokkiemme arjessa. 

Latto Saahko tuli esittelemään kirjaansa. Kuva: Jasmin Ryynänen 

Valo-luokkalaisten vastaanotto sekä oppilaiden ja henkilökunnan taholta on ollut lämmin. Myös me opettajat ja oppilaat olemme viihtyneet Pataluodossa hyvin. Patis on lämmin ja monimuotoinen koulu, jonka henkilökunta on sitoutunut työhönsä lasten ja nuorten hyväksi.  Oppilaamme ovat saaneet ystäviä koulusta ja juuri ystävyyssuhteissa suomen kielen oppiminen sujuu luontevimmin. 

Yläkoulun puolella ei ole tänä vuonna ollut valo-luokkaa, mutta sen sijaan meille järjestyi nivel-ryhmä. Nivel-ryhmä on tarkoitettu sellaisille Suomeen tulleille oppilaille, jotka voivat jo osallistua pääasiassa yleisopetukseen, mutta saavat silti vielä tarvittaessa myös ohjaajan ja vastuuopettajan tukea. 

 

MONIKULTTUURISUUSVIIKKO Helmikuussa vietimme koulussamme Monikulttuurisuusviikkoa. Koulumme oppilaista n. 30% puhuu äidinkielenään jotakin muuta kuin suomen kieltä. Koulumme on muussakin mielessä monikulttuurinen: esimerkiksi meillä uskontoa pidetään neljässä katsomusaineessa. Lisäksi tietomme ja taitomme ovat todella monipuolisia – ja ihanan erilaisia!  

Koulun oppilaiden ja henkilökunnan kotimaita maailmankartalla. 

Yläkoululaiset pääsivät tutustumaan auditoriossa arabian kieleen ja kulttuuriin. Tunnin pitivät arabian ja ranskan kielen opettaja Rachid sekä monikulttuuristen oppilaiden ohjaaja Mourad. Viikon kattaukseen kuului myös ukrainan ja venäjän kielen tunnit alakoululle. Vitriineissä ja aamunavauksissa esittelimme mm. viittomakieltä, kiinaa... 

 

 

KYTT - KOULUYHTEISTYÖTOIMIKUNTA 

 

Iloinen KYTT-joukkomme koostuu oppilaiden vanhemmista ja kahdesta opettajajäsenestä. Kokoustamisen lisäksi  pidimme mm. tutustumisillan 1. - 2.-luokkien oppilaille perheineen, alakoulun diskon ja osallistuimme tarjoamalla lasten vaaleissa alakoululaisille mehua ja keksejä.  

Kahvilanpitoa lauantaisessa tasa-arvon ja demokratian teemapäivässä. 

Viime vuonna suosituksi osoittautunut disco päätettiin pitää tänäkin vuonna. Se pidettiin koululla niin sanotussa oloaulassa. Tanssin lisäksi discossa oli mahdollista saada kasvomaalauksia, osallistua erilaisiin kilpailuihin sekä ostaa herkkuja. Disco-illassa oli paljon osallistujia.  

KYTTin keräämillä rahoilla ostimme keväällä koululle ostoskärryllisen verran uusia jalkapalloja. Lisäksi lahjoitimme rahaa seitsemään stipendiin, jotka oli suunnattu kaikille 1. - 9.-luokille, pienryhmille ja valmistavan opetuksen luokille. Kokouksessa päätimme yksimielisesti, että stipendit myönnetään sinnikkyyden ja itsensä voittamisen perusteella, vaikka koulunumerot näyttäisivätkin "ihan tavallisilta". 

Toimintamme jatkuu taas syksyllä 2024. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki koulumme oppilaiden vanhemmat! Kokouksista ilmoitamme Wilmassa. 

Satu N. ja Elisa 

 

 

KERHOTOIMINTA 

 

Erilaiset kerhot tuovat monipuolisesti ilmaisia harrastusmahdollisuuksia koululaisille. Pataluodon kerhotoiminta on osa Harrastamisen Suomen mallia, joka on valtakunnallinen hanke. Mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa, oppilaiden toiveiden mukainen ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. 

Alakoulun harrastukset 

Parkour-kerhossa päästiin liikkumaan ja tekemään erilaisia temppuja hyödyntäen esteitä ja kiipeilymahdollisuuksia liikuntasalissa. 

Palloilukerhossa on pelailtu pallopelejä ja oppilaiden toiveiden mukaisia maila- ja pallopelejä. 

Käsityö- ja askartelukerhossa on askarreltu erilaisia luovia tuotoksia. Niissä on hyödynnetty erilaisia tekniikoita ja materiaaleja. Kerho oli niin suosittu, että keväällä perustettiin kerhoon toinen ryhmä. 

IT-kerho maahanmuuttajataustaisille lapsille on ollut hyvä paikka opetella IT-taitoja ja tietokoneen käyttöä. 

Partiokerhossa on opeteltu luontotaitoja, jokamiehenoikeuksia, ensiaputaitoja ja leikitty erilaisia leikkejä ja pelejä. Partiokerho on Leirikesä ry:n ja Suomen Partiolaisten toteuttama kerho.

 

Yläkoulun harrastukset 

Kuvataideklubissa testailtiin erilaisia tekniikoita, muotoja ja värejä. Välineinä oli välillä erikoisiakin työkaluja kuten sulkakynä. 

Laskettelu oli suosittu harrastus. Yläkoululaiset pääsivät ohjatusti laskettelemaan Mustavaaralle kevättalvella. Lasketteluun kuului myös bussikyyti koululta. 

Lisäksi koulullamme on toiminut koko vuoden ajan pienimpien oppilaiden oma iltapäiväkerho.

 

 

VAELLUKSET 

 

Koli -23 

Pataluodon koulun perinteinen syysvaellus 2023 suuntautui Kolin vaativaan maastoon mukanaan 54 oppilasta 12.- 13.9. Tänä syksynä osa oppilaista oli Pielisjoen koulusta. Ensimmäisen päivän sää oli erityisen kaunis ja aurinkoinen ja tarjosi Kolin korkeilla vaaroilla henkeäsalpaavaa katsottavaa. Kolin maasto oli haastava ja valitettavasti loukkaantumisilta ei säästytty. Varsinkin ensimmäisen vaaran huiputus (Mäkrä) veti luulot pois kaikilta, ja taukoja jouduttiin pitämään useita tiukkojen nousujen jälkeen. Pääsimme kuitenkin illalla leiriytymään Lakkalaan, mihin oppilaiden vanhemmat toivat vesitäydennystä ja jopa pullataikinaa tikkupullia varten. Seuraava aamu paljasti syksyn vaihtelevat säät ja heräsimme sateeseen. Sade latisti hieman tunnelmaa ja edellisen päivän rankka patikointi oli vaatinut veronsa. Jouduimme jättämään vaelluksen kesken reilun 4 km jälkeen, ja bussi tuli hakemaan meidät Kiviniemestä. Vaikka reissu jäi lyhyeksi, kokemus oli varmasti unohtumaton kaikille. 

”Jouten -24” 

Kevätvaellus oli 21.-23.5.2024. Vaellus oli osa Suomen yhdestä vanhimmista vaellusreiteistä, Taitajan taipaleesta, joka sijaitsee Ilomantsissa. Iso osa reitistä kulki korkealla harjujen päällä ja kummallakin puolella oli vesistöjä. Sää oli uskomattoman hieno ja sateesta ei ollut tietoakaan. Mukana oli 25 oppilasta Pataluodon koulusta ja 9 Pielisjoen koulusta. Tunnelma oli hyvä koko matkan ja isommilta haavereilta säästyttiin, onneksi. Reittien pituus askarrutti ja hieman ehkä "hajottikin" välillä, mutta kaikki selvisivät aina hienosti loppuun asti. Koska kännykästä loppui nopeasti akku tai sitä piti säästellä, ensimmäisenä iltana leirissä pilkkoontui puita noin viisi tuntia oppilaiden toimesta. Vanhemmat huolehtivat taas vesihuollostamme erittäin hienosti. Maastopalovaroitus kuitenkin vei hieman lämpöä ”iltanuotiosta”. Se ei onneksi lopputulosta haitannut, ja oppilaat olivat hyvällä mielellä ja esimerkillisiä luonnossa liikkujia. Viimeisen päivän lämpötila nousi puolen päivän jälkeen hieman tukalaksi vaellusta ajatellen, mutta pääsimme kaikki ajoissa maaliin saakka. Huippu reissu kaikin puolin, KIITOS! 

-Santeri Räsänen 

 

 

MUUTA MUKAVAA 

 

PAKOHUONEPELI Vuonna 2024 Pataluodon seitsemäsluokkalaiset rakensivat pakohuonepelin. Pelin nimi oli Jumissa kummitustalossa. Suunnittelun ja rakentamisen lisäksi oppilaat ohjasivat itse myös toisten oppilaiden ryhmäpelejä. Pakohuonetta rakennettiin pääasiassa teknisen työn tunneilla. Myös kuvataiteen ja äidinkielen tunneilla työstettiin pakohuonepeliä. 

TEEMAPÄIVÄ Tasa-arvon ja demokratian teemapäivää vietettiin koulussamme lauantaityöpäivän merkeissä. Alakoululaisilla oli lasten vaalit ja kouluyhteistyötoimikunta KYTT jakoi vaalimehut ja -piparkakut. Vanhemmille KYTT piti kahviota. Yläkoululaiset tutustuivat teemaan aiheeseen liittyvällä ohjelmalla. 

GENERATION AI -TEKOÄLYHANKE Osa koulumme kasiluokkalaisista on ollut mukana jo toista vuotta Itä-Suomen yliopiston GenAI-tekoälyhankkeessa. Hankkeen tavoitteena on teknologiakasvatus ja ymmärryksen lisääminen tekoälyn toimintaperiaatteista. Oppilaat ovat tänä lukuvuonna saaneet tutkia hankkeen tutkijoiden kanssa tekoälyn toimintaa, ja he ovat luoneet myös omia testausjärjestelmiä tekoälyä hyväksi käyttäen. Lisäksi on pohdittu, miten tekoäly näkuu oppilaiden omassa elämässä, ja kuinka sitä voisi ottaa haltuun. Oppilaiden ja mukana olevien opettajien ymmärrys ja mediakriittisyys on kasvanut tämän oppimismatkan aikana. Kevään tekoälyoppituntien lopuksi oppilaat kirjoittivat kirjeet päättäjille, joissa he kertoivat muun muassa, miten päättäjät voisivat huomioida lasten ja nuorten turvalliset toimintamahdollisuudet somessa. Kirjeet lähetettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön. 

CMI-järjestön edustaja vieraili koulullamme kertomassa kansainvälisten konfliktien ratkaisumalleista. Yhdeksäsluokkalaiset pääsivät harjoittelemaan oppeja käytännössä. Pääsimme myös Sanomalehti Karjalaiseen, josta myös kuva ja otsikko ovat peräisin. 

YRTYSKYLÄ 9.-luokkalaiset osallistuivat Yrityskylä-tapahtumaan. 

TAITAJA 8.-luokkalaiset tekivät reissun Kuopioon Taitaja2024 -tapahtumaan. Pääsimme seuraamaan ammattitaidon suomenmestaruuskilpailuja sekä tutustumaan moniin ammatteihin ja koulutusvaihtoehtoihin.   

KARVAISTA HENKILÖKUNTAA Syyslukukaudella pääsivät isommat ja pienemmät lukijat harjoittamaan ääntään ja lukutaitoaan lukukoira Jehkin valvonnassa. Kevätlukukaudella Jehki vaihtoi rooliaan ja siitä tuli ILO5:n oma koulukoira. Kerran pari viikossa se on läsnä luokassa oppituntien aikana ja levittää iloa ja hyväntuulisuutta historian ja yhteiskuntaopin opintoihin. 
Koulukuraattorilla oli myös toisinaan mukana Karva-Kaveri Lennu. 

 

 

STIPENDIT

 

Pataluodon koulussa jaettiin keväällä 2024 seuraavat stipendit:


Hymypatsas alakoulun 3.lk. 
 
Rantakylän seurakunnan stipendit ”Loistavalle lähimmäiselle”  

• 3 kpl 50 € stipendiä, 1 kpl kullekin yläkoulun vuosiluokalle 

PKO -Pohjois-Karjalan Osuuskaupan Reilu kaveri -stipendi (1 kpl) 

Museostipendi – 5. luokkalaiselle (1 kpl/ luokka) 
Pohjois-Karjalan Osuuspankin EsimerkinVoima-stipendit “Oppilaalle, joka kuluneen lukuvuoden aikana on onnistunut koulutyössään sekä luokka- tai kouluyhteisössään tavalla, josta olisi syytä palkita stipendillä. Luokan paras keskiarvo ei ole tämän stipendin tärkein jakoperuste.” 
alakoulu 20€ 
yläkoulu 40 € 

KYTT-stipendit jaettu luokittain sinnikkäille oppilaille yhteensä 7kpl a 20e:

1.-3. lk 1kpl
4.-6. lk 1kpl
7.-9. lk 1kpl
Alakoulun valoluokat 1kpl
Yläkoulun nivelluokat 1kpl
Alakoulun pienluokat 1kpl
Yläkoulun pienluokat 1kpl

Nordealta kaksi 20 €:n stipendiä 9. luokan oppilaille (Yrityskylä)   

Kirjastipendi hyvästä menestyksestä englannin kielen opinnoissa

Stipendi hyvästä koulumenestyksestä tai opinnoissa edistymisestä        
Joensuun kaupungin lahjoitusrahasto        

luokka    summa
1A    30 €
2A      30 €
1-3    30 €
3A    30 €
4A    30 €
5A    30 €
6A    30 €
6B    30 €
7A     40 €
7B    40 €
7C    40 €
7D    40 €
8A    40 €
8B    40 €
8C    40 €
8D    40 €
8E    40 €
9A    40 €
9B    40 €
9C    40 €
9D    40 €
pikkukelpo    30 €
isokelpo1    40 €
Isokelpo2    40 €
Valo-nivel    40 €
VALO A    30 €
VALO B  30 €
VALO C    30 €
VALO C    30 €

TSEMPPI    30 €
TSEMPPI    30 €
TSEMPPI    30 €
        

 

9.-LUOKKALAISTEN JUHLAPUHE

 

Hyvät ysit, koulun henkilökunta ja juhlaväki.


On kulunut kolme hienoa vuotta. Matkaan on mahtunut paljon ylä- ja alamäkiä. Muistan, kun astuimme ensimmäistä kertaa yläkoulun ovista sisälle ja minua jännitti todella paljon. Minulla oli siltikin niin cool olo. Tuntui niin oudolta, kun oli ollut kuusi vuotta pienessä koulussa samojen ihmisten kanssa. Sitten yhtäkkiä luokka vaihtui ja olinkin uusien ihmisten ympäröimänä. Loppujen lopuksi kävi hyvin, sillä vanhojen ystävien lisäksi saimme monia uusia ystäviä.


Pystyn melkein lupaamaan, että jokainen meistä on kasvanut paljon henkisellä tasolla. Yhdessä olemme oppineet paljon itsestämme ja toisistamme. Kiitos opettajille, jotka ovat jaksaneet kuunnella meidän oppilaiden iloja ja suruja, meidän itkujamme ja huutojamme. Opettajat, olette olleet korvaamaton apu opiskelussa. Kiitos myös luokanvalvojille, kun olette olleet meidän tukenamme ja turvanamme kaikissa mahdollisissa hetkissä, oli sitten kyseessä murtunut käsi tai särkynyt sydän.


Ehdottomasti parhaita ovat muistot, joita olemme yhdessä tehneet, eli ne hetket, jolloin nauroimme vedet silmissä ja unohdimme kaiken muun. Vaikka välillä emme jaksaneet opiskella, niin hauskaa pidettiin senkin edestä. Yhteishenki, joka meillä on ollut, on aivan huikea. Tästä viimeisin esimerkki on 9-gaala. 9-gaala on show, jonka ysiluokkalaiset suunnittelevat ja tekevät itse alusta loppuun. Esiinnyimme juhlasalissa suurelle yleisölle. Hyvä yhteishenki näkyi siinä, kuinka puhalsimme yhteen hiileen, vaikka meitä oli todella monta tekemässä tätä tapahtumaa.


Vaikka opettajat ja huoltajat ovat kuullet luultavasti paljon valitusta ja huokauksia koulusta, loppujen lopuksi nämä ovat olleet todella hyviä vuosia ja varmasti jäämme muistelemaan niitä lämmöllä. Lainaan tähän loppuun vielä räppäri Cheekin lyriikkaa. Rakkaat ysit:  "Ollaan kasvettu yhdessä, vanhettu yhdessä, me vastaan maailma ja tapeltu yhdessä." Nyt todellakin viedään viimeisiä hetkiä yhdessä.

Enää on tämä kevätjuhla jäljellä ja sitten kävelemme viimeistä kertaa tämän koulun ovista ulos - ja jäljelle jää vain muistot.
Katsotaan siis ylpeinä taaksepäin, ja luottavaisina eteenpäin kohti tulevaa. Edessämme on paljon uutta ja jännittävää. Vielä kerran kiitos koulun henkilökunnalle. Ja ysit - tsemppiä tulevaan, me pystytään mihin vaan.
- Jenna ja Oona 9B

 

 

 

 

 

 

Tekijät: 

Satu Niemi – toimittaminen 

Tekstit - vastuuhenkilöt, Satu Niemi 

Kuvat – (jos ei erikseen mainittu ) vastuuhenkilöt, Satu Niemi, Mirjam Westman 

Kansi ja kesätervehdykset: Valo C –luokkalaiset 

 

 

 

 

 

 

 

Sivu arviointi ja palaute