Osallistuminen teemapäiviin ja -viikkoihin

Joensuun kaupunki osallistuu erilaisiin teemapäiviin ja -viikkoihin harkinnan mukaan. Kaupunki voi osoittaa tukea erilaisille kampanjoille tai valaista kohteita, jos ne ovat kaupungin arvojen mukaisia ja liittyvät kaupungin toimintaan.

Osallistumista voidaan harkita erityisesti, jos teemapäivä liittyy kaupungin strategiaan ja kaupungilla on luontainen toiminnallinen tapa osallistua. Harkinnassa painottuvat kaupungin toimialojen ehdotukset ja konkreettiset teot, joilla kaupunki edistää aidosti teemapäivän tai -viikon sisältöjä sekä tavoitteita. Lisäksi päätökseen vaikuttaa millaisia resursseja osallistuminen kaupungilta vaatii. 
 

Kaupunki voi osallistua teemapäivään tai -viikkoon esimerkiksi

  • valaisemalla jonkin kohteen
  • liputtamalla (liputusohjeet julkaistaan myöhemmin tällä sivulla)
  • viestimällä aiheesta kaupungin kanavissa.
     

Mahdollisina valaisukohteina käytetään niitä kohteita, joissa valaisu on ohjelmoitavissa:

•    torilava
•    joku muu vielä

 

Haluatko kaupungin mukaan teemapäivään?

  • Tutustu kaupungin arvoihin ja strategiaan. Mieti, miten teemapäivä liittyy kaupungin toimintaan.
  • Mieti onko teemapäivällä jotakin konkreettista yhteistyötä kaupungin eri palveluiden kanssa.
  • Ota yhteytttä hyvissä ajoin ja perustele, miksi kaupungin olisi syytä osallistua.