Ohjausryhmä, sivun otsikko

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäsenet ja tehtävät

Joensuun kaupungin sisäympäristön ohjausryhmä koordinoi Joensuun kaupungin kiinteistöjen sisäympäristöihin liittyviä selvityksiä sekä sisäilmatyöryhmiä.

Ohjausryhmän jäsenet 

 • työhyvinvointipäällikkö, puheenjohtaja 
 • tilakeskuksen tekninen isännöitsijä, sihteeri    
 • työsuojeluvaltuutettu, varhaiskasvatus
 • työsuojeluvaltuutettu, keskushallinto, koulutus ja vapaa-aika
 • työsuojeluvaltuutettu, kaupunkiympäristö, liikunta ja Joensuun Vesi
 • tilakeskuksen talonhuoltoinsinööri
 • tilakeskuksen kunnossapitopäällikkö
 • teknisen keskuksen työpäällikkö 
 • terveystarkastaja / SiunSote    
 • ylilääkäri / Siun työterveys 
 • työterveyshoitaja / Siun työterveys 

Lisäksi Joensuun kaupunki hyödyntää  tarvittaessa sisäilmaongelmien ratkaisemisessa ulkopuolisten asiantuntijoiden osaamista

 

Joensuun kaupungin sisäympäristön ohjausryhmän päätehtäviä ovat 

 • ohjeiden ja toimintamallien päivittäminen 
 • yleinen tiedottaminen sisäympäristöön liittyvistä asioista 
 • kohdekohtaisten sisäilmatyöryhmien perustaminen ja koordinointi 
 • konsernin ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen sisäilma-asiat ja 
 • käsiteltyjen asioiden valmistelu tilatyöryhmälle. 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute