Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen kohderyhmänä ovat kaikki alle 30-vuotiaat kuntalaiset. Tavoitteena on kannustaa nuoria omaehtoiseen harrastustoimintaan ja vapaa-ajanviettoon sekä edistää nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja kansalaisaktiivisuutta.

Nuorisotyön toimintaympäristöt ovat muuttuneet vahvasti ja nuorisotyölle on tullut uusia haasteita, joiden sisällöissä korostuvat entistä enemmän yhteisöllisyys, kansalaisvaikuttaminen, nonformaalien oppimisympäristöjen kehittäminen ja nuorten liittäminen yhteiskunnan jäseniksi.

Nuorisotyö kohtaa nuoria hyvin monimuotoisissa ympäristöissä. Alueellisesti nuorisotiloissa on peruskäyttäjäkunta, joka käy tiloissa säännöllisesti (noin 2 500 nuorta), mutta nuorisotyö kohtaa nuoria myös monilla muilla foorumeilla, kuten kouluissa ja tapahtumissa. Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen on nuorten kohtaamisessa tärkeää. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohtaaminen tapahtuu kohdennetusti Etsivän nuorisotyön, Harrastepankkitoiminnan ja Poliisin Ankkuri-toiminnan kautta.

Nuorten aktiivisesta toiminnasta on hyvänä esimerkkinä nuorisovaltuusto, joka on toiminut Joensuussa jo vuodesta 1999.

Avustuksilla tuetaan järjestöjen ja vapaiden toimintaryhmien toimintaa.

Nuorisotyö toimii nuorten yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkkina ja vahvana yhteisöjen turvallisuuden elementtinä. Alueilla tehtävä nuorisotyö sitoutuu vahvasti nuorten sosiaalisiin yhteisöihin. Sillä on hyväksytty pääsy moniin nuorten omiin verkostoihin, joka mahdollistaa myös avoimen kanavan ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja yhteisöjen ulkopuolelle jäämistä

Uutiset - nuoriso

angle-left Nuorten hyvinvointia pohditaan yhteisessä työpajassa ”Mitä sie tarviit joensuulaisnuori”

Nuorten hyvinvointia pohditaan yhteisessä työpajassa ”Mitä sie tarviit joensuulaisnuori”

Joensuun kaupungin nuorisopalvelut ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys järjestävät nuorten hyvinvointiin keskittyvän työpajan ”Mitä sie tarviit joensuulaisnuori” maanantaina 23.9. klo 13–15.30. Tilaisuudessa perehdytään nuorten tilanteeseen Joensuussa ja pohditaan yhdessä mihin ilmiöihin nuorten elämässä tulisi vaikuttaa. Tilaisuus järjestetään Joensuun Tiedepuistolla, Temple of Challenge -tilassa.

Työpajassa päivän teemoja pohditaan yhdessä nuorten, päättäjien ja virkatyönään nuorten asioita käsittelevien kanssa. Työpajatyöskentelyn pohjaksi kuullaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston suunnittelija Roope Tahvanaisen laajapohjainen alustus nuorten tilanteesta.

Nuorten maailmasta on tarjolla runsaasti tilastotietoa. Esimerkiksi juuri julkaistun kouluterveyskyselyn tulokset tarjoavat uutta tietoa nuorten haasteellisesta maailmasta.

– Ehdimmekö kuitenkaan analysoida tietoja riittävästi? Mihin asioihin ja ilmiöihin esimerkiksi nuorten päihdekulttuurin muutoksessa tulisi vaikuttaa, Joensuun kaupungin nuorisojohtaja Jouni Erola taustoittaa.

Työpajatyöskentelyn tavoitteena on päästä niiden asioiden äärelle, joihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota ja joilla on positiivisia vaikutuksia nuorten elämään.