Nepe oppilaskunta

Oppilaskunta

Nepenmäen koulu, oppilaskunta

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Koko oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus, johon valitaan jäsenet koulun eri luokilta.

Oppilaskunnan toiminta alkoi syyskuussa järjestetyillä vaaleilla ja lokakuun alussa pidetyllä ensimmäisellä kokouksella. Mukana toiminnassa ovat kaikki koulumme luokat. Kokouksia pidämme tarpeen mukaan.

Oppilaskunnan järjestämä Halloween-tapahtuma oli supermenestys. Tämän onnistumisen innoittamana suunnitellaan jo koko koulun pikkujouluja. Oppilaskunta osallistaa oppilaita aktiiviseen toimintaan koulun arjessa ja juhlassa sekä osallistumaan koulun päätöksentekoon. Näin pyrimme kasvattamaan oppilaistamme aktiivisia ja toimivia kansalaisia.

Nepenmäen 7-luokkalaiset saivat ensimmäistä kertaa äänestää Nuorisovaltuustovaaleissa ja koulumme äänestysprosentti oli koko kaupungin korkein, sillä kaikki koulussa olleet käyttivät äänioikeuttaan. Nepenmäen omista ehdokkaista toinen valittiin varsinaiseksi ja toinen varavaltuutetuksi.

Oppilaskunnan ohjaava opettaja: Mirja Vänskä

Sivu arviointi ja palaute