Nepe kerhotoiminta

Kerhotoiminta

Nepe kerhotoiminta

Koulun kerhot

Koulun oppilaille suunnatun iltapäiväkerho-, harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen on vahvasti Nepenmäen koulun intresseissä. Koulun omana toimintana voidaan kerhotoiminnan puitteissa tarjota oppilaskuntatoimintaa sekä kilpaurheilukerho (oppilaiden viimeistelyharjoittelu sekä osallistuminen koululiikuntaliiton kisoihin) sekä Kerho Kaikille -hankkeen puitteisissa toimivia kerhoja. Kerhoista ilmoitetaan tarkemmin suoraan huoltajille lukuvuoden aikana.

Pielisensuun seurakunnan iltapäiväkerhot

Nepenmäen koulurakennuksessa toimii iltapäiväkerho, jonka tavoitteena on ekaluokkalaisille oppilaille, mahdollisuus mielekkääseen toimintaan turvallisen ja tutun aikuisen seurassa koulun jälkeen. Koulutiloissa toimivan iltapäiväkerhon järjestäjä on Pielisensuun seurakunta. Iltapäiväkerhopaikkoja on lisää Pielisensuun kirkolla. Pielisensuun seurakunnan iltapäiväkerho toimii perinteisesti kaikkina arkipäivinä klo 12–16.

Tarkempaa tietoa iltapäiväkerhotoiminnasta, sinne hakeutumisesta ja valinnasta saa varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksesta. 

Muut koululla toimivat kerhot

Koulun ja iltapäiväkerhojen lisäksi pyrkii koulumme (esim. tarjoamalla fyysiset tilat) edesauttamaan koulun oppilaille suunnattua, ulkopuolisten tahojen järjestämää harrastustoimintaa. Koulun liikuntasalissa toimii myös ns. normaali iltakäyttö (esim. urheiluseurojen salivuorot). Salivuoroja koordinoi Joensuun kaupungin liikuntapalvelut.

 

Sivu arviointi ja palaute