Naisten vuoro

Naisten vuoro

Naisten vuoro

Joensuun kaupungin liikuntapalveluilla on käynnistynyt Naisten vuoro -hanke, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajanaisten liikunnallista elämäntapaa ja liikuntamahdollisuuksiin liittyvän tiedon saatavuutta. Hanke kestää vuoden ja se toteutetaan yhteistyössä koulutuspalveluiden ja Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry:n kanssa.

Hankkeen toimintoina järjestetään mm. säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa, kertaluonteisia liikuntapaikkoihin ja –lajeihin tutustumista sekä luontoretkiä. Kyseiset toiminnot ovat kaikille avoimia. Liikuntatoimintojen lisäksi hankkeen aikana tuotetaan tietoa liikuntapalveluista selkokielellä, englanniksi sekä mahdollisuuksien mukaan myös kohderyhmien kotikielillä.

Hanke on saanut Itä-Suomen aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta.

 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute