Naisten vuoro

Naisten vuoro

Naisten vuoro

Naisten vuoro -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajanaisten liikunnallista elämäntapaa ja liikuntamahdollisuuksiin liittyvän tiedon saatavuutta. Hanke kestää vuoden (1.2.2019-31.1.2020) ja se toteutetaan yhteistyössä koulutuspalveluiden perhekoulun, maahanmuuttajapalveluiden sekä Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry:n kanssa.

Hanke järjestää muun muassa kaikille avoimia säännöllisiä ohjattuja liikuntatunteja, kertaluontoisia lajikokeiluja, tutustumista liikuntapaikkoihin sekä luontoretkiä. Näiden lisäksi hankkeen aikana tuotetaan tietoa liikuntapalveluista selkokielellä, englanniksi sekä mahdollisuuksien mukaan myös kohderyhmien kotikielillä.

Hanke on saanut Itä-Suomen aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta.

 

Joulukuu 2019 - Tammikuu 2020 toiminnot

Joulukuu 2019 - Tammikuu 2020 maksuttomat liikuntavuorot

Naisten vuoro ohjatut ryhmät

Syksyn 2019 ohjatut ryhmät

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute