Naisten vuoro

Naisten vuoro

Naisten vuoro

Naisten vuoro -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajanaisten liikunnallista elämäntapaa ja liikuntamahdollisuuksiin liittyvän tiedon saatavuutta. Hanke kestää vuoden (1.2.2019-31.1.2020) ja se toteutetaan yhteistyössä koulutuspalveluiden perhekoulun, maahanmuuttajapalveluiden sekä Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry:n kanssa.

Hankkeen toimintoina järjestetään mm. säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa, kertaluonteisia liikuntapaikkoihin ja –lajeihin tutustumista sekä luontoretkiä. Kyseiset toiminnot ovat kaikille avoimia. Liikuntatoimintojen lisäksi hankkeen aikana tuotetaan tietoa liikuntapalveluista selkokielellä, englanniksi sekä mahdollisuuksien mukaan myös kohderyhmien kotikielillä.

Hanke on saanut Itä-Suomen aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta.

 

Naisten vuoro ohjatut ryhmät

Syksyn 2019 ohjatut ryhmät

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute