Talouden sopeutus 2024, Muu palveluverkko, sivun otsikko

Muu palveluverkko

Talouden sopeutus 2024 – Muu palveluverkko

Joensuun kaupunginvaltuusto sai valtuuston kokouksen yhteydessä 19.2. katsauksen, jossa esiteltiin vaihtoehtoja palveluverkon järjestämiseen. Katsauksessa käsiteltiin uimahalleja, kirjastoja, asiakaspalvelupisteitä sekä nuorisotiloja. Lisäksi valtuustolle esiteltiin vaihtoehtoja, joilla käytöstä poistuneiden kiinteistöjen jatkokäyttöä olisi mahdollista kehittää.

 

Yhteenveto kiinteistökehitys

Joensuun kaupungilla on runsaasti kaupungin omasta käytöstä poistuneita toimitilarakennuksia, joita on yritetty myydä. Kiinteistöjen ylläpitokulut rasittavat kaupungin tilakeskuksen taloutta ja työllistävät henkilökuntaa. Tilakeskuksella ei ole riittävää resurssia aktiiviselle kiinteistökehitykselle, kuten myyntitoimenpiteille. Kiinteistökehitys vaatii myös muuta kehitystyötä, kuten esimerkiksi käyttötarkoituksen ja kaavoituksen muuttamista.

Toiminnan kannalta on tärkeää, että tulevaisuudessa käytöstä poistuvat kiinteistöt siirtyvät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aktiivisen kiinteistökehityksen piiriin tai puretaan.

Valtuustolle esiteltiin kolme etenemissuuntaa, jolla aktiivista kiinteistökehitystä voitaisiin tukea.

 1. Nykymalli osana tilakeskusta
 2. Kaupungin sisäinen kiinteistökehitysyksikkö
 3. Kiinteistökehitysyhtiö, jonka omaisuudeksi kiinteistöt siirretään

Kiinteistökehitysyhtiön osalta valtuutetuille esiteltiin myös mallia, jossa yhtiöön sisällytettäisiin myös muita, kuin käytöstä poistettuja kiinteistöjä.

Yhteenveto uimahallit

Joensuussa on kaksi uimahallia: Mehtimäellä sijaitseva Virkistysuimala Vesikko ja Rantakylässä sijaitseva Rantakylän uimahalli. Rantakylän uimahalliin tarvitaan peruskorjaus. Vesikon korjaaminen ei ole teknisesti ja taloudellisesti järkevää.

Valtuustolle esiteltiin laskelmia neljästä vaihtoehdosta Joensuun uimahalleihin. Kaikissa vaihtoehdoissa Vesikko puretaan ja Mehtimäelle rakennetaan uusi uimahalli.

 1. Yksi uimahalli
  • Uusi Mehtimäen uimahalli. Tässä vaihtoehdossa Rantakylän uimahallia ei peruskorjata ja halli puretaan.
  • Investointikustannus 37 400 000 euroa.
    
 2. Yksi uimahalli katsomolla
  • Uusi Mehtimäen uimahalli, jossa on suuremmat kilpailut mahdollistava katsomo ja oheistilat. Tässä vaihtoehdossa Rantakylän uimahallia ei peruskorjata ja halli puretaan.
  • Investointikustannus 40 100 000 euroa.
    
 3. Kaksi uimahallia
  • Uusi Mehtimäen uimahalli. Rantakylän uimahalli peruskorjataan.
  • Investointikustannus 42 620 000 euroa.
    
 4. Kaksi uimahallia, joista toinen katsomolla
  • Uusi Mehtimäen uimahalli, jossa on suuremmat kilpailut mahdollistava katsomo ja oheistilat. Rantakylän uimahalli peruskorjataan.
  • Investointikustannus 46 170 000 euroa.

Yhden uimahallin malleissa on huomioitu Rantakylän uimahallin käyttäjien mahtuminen uuteen uimahalliin. Tarkemmat laskelmat taustamateriaaleissa, jotka löytyvät tämän sivun lopusta.

Yhteenveto kirjastot

Joensuun seutukirjastoon kuuluu 18 kirjastoa ja kolme kirjastoautoa. Joensuun alueella näistä sijaitsee 11 kirjastoa ja kaksi kirjastoautoa. Seutukirjaston muut kirjastot ovat Liperissä, Kontiolahdella, Outokummussa ja Polvijärvellä.

Seutukirjaston hiljaisimmat kirjastot sijaitsevat Tuupovaarassa, Kiihtelysvaarassa, Uimaharjussa ja Heinävaarassa. Näiden kirjastojen lainamäärät ovat lähes puolittuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kirjastoverkon suunnitteluun vaikuttavat alakouluverkon mahdolliset muutokset, tilojen peruskorjaustarve, alueen asukasmäärän kehitys ja kirjastopalveluiden tarve sekä vuokrasopimuksen päättyminen.

Valtuustolle esiteltiin vaihtoehtoa, jossa Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kivijalkakirjastot korvattaisiin kirjastopalveluautolla ja Uimaharjun kirjasto siirtyisi koululle oppilasmäärän salliessa. Kiihtelysvaaran osalta muutos tapahtuisi 2025, Tuupovaaran osalta 2028 ja Uimaharjun osalta mahdollisen kouluverkon muutoksen yhteydessä vuosina 2026–2029.

Lisäksi valtuustolle esiteltiin vaihtoehtoa, jossa itäisen alueen (Eno, Uimaharju, Reijola, Pyhäselkä, Heinävaara, Kiihtelysvaara ja Tuupovaara) kirjastojen henkilöstön läsnäoloaikaa supistettaisiin. Muutokset tapahtuisivat vuosina 2025–2026. Muutoksessa huomioitaisiin omatoimikirjaston mahdollisuus, kouluyhteistyö, tapahtumat ja kotipalvelun toteuttaminen.

 • Kiihtelysvaaran kirjasto korvataan kirjastoautopalvelulla 2025
 • Tuupovaaran kirjasto korvataan kirjastoautopalvelulla 2028
 • Uimaharjun kirjasto koululle 2026–2029
 • Itäisen alueen kirjastojen henkilöstön läsnäolon supistaminen 2025–2026

Kirjastojen osalta esityksen kustannusvaikutus on 227 800 euroa vuodessa. Vaikutukset henkilöstöön järjestettäisiin eläköitymisten kautta.

Tarkemmat laskelmat taustamateriaaleissa, jotka löytyvät tämän sivun lopusta.

Yhteenveto asiakaspalvelupisteet

Joensuun kaupungilla on viisi asiakaspalvelupistettä: Carelicum, Eno, Hammaslahti, Kiihtelysvaara ja Tuupovaara. Asiakaspalvelupisteiden toiminta on muuttunut viime vuosina, ja asiakkaiden määrä on vähentynyt merkittävästi. Osalle tarjottavista palveluista ei ole kysyntää.

Valtuustolle esiteltiin vaihtoehtoa, jossa asiakaspalvelupisteiden palveluvalikoimaa ja työntekijöiden tehtävänkuvia selkeytettäisiin. Näin toimipisteiden määrää olisi mahdollista supistaa ja korvata toimintaa jalkautuvilla palveluilla. Muutokset tapahtuisivat vuosien 2024–2026 aikana. Vaikutukset henkilöstöön pyrittäisiin järjestämään eläköitymisillä ja toimenkuvan muutoksilla.

Yhteenveto nuorisopalvelut ja -tilat

Joensuun kaupungilla on 11 nuorisotilaa: Enon nuorisotila Nurkka, Hammaslahden nuorisotila, Heinävaaran nuorisotila, Kiihtelysvaaran nuorisotila, Nuorisokeskus Whisper, Rantakylän nuorisotalo Bobo, Reijolan nuorisotila, Sinkkolan nuoriso- ja asukastalo, Sirkkalan liikkumiskeskus, Tuupovaaran nuorisotalo ja Uimaharjun nuorisotila Noke. Sinkkolan pihapiirissä toimii kotieläinpiha touko–elokuussa.

Tilojen käyttöasteet vaihtelevat huomattavasti alueittain. Muutokset väestörakenteessa vaikuttavat tilojen tarpeeseen. Muun muassa Whisperissä ja Sirkkalassa toiminta kasvaa ja on tarve lisäresursoinnille.

Valtuustolle esiteltiin vaihtoehtoa, jossa Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran nuorisotilat siirtyisivät Heinävaaraan ja Uimaharjun nuorisotila keskitettäisiin Enon koululle tai Uimaharjun koululle. Muutokset tapahtuisivat toteutustavan mukaan vuonna 2025 tai myöhemmin.

Lisäksi valtuustolle esiteltiin vaihtoehtoa, jossa Sinkkolan nuoriso- ja asukastalosta sekä kotieläinpihasta luovuttaisiin. Kotieläinpihan toiminta vaatii runsaasti henkilökuntaa eikä ole esityksen mukaan nuorisopalveluiden ydintoimintaa. Kotieläinpihan osalta selvitetään mallia, jossa toimintaa jatkaisi kaupungin ulkopuolinen toimija.

 • Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran nuorisotilat Heinävaaraan 2025
 • Uimaharjun nuorisotila Enon tai Uimaharjun koululle, aikataulu riippuu toteutustavasta
 • Sinkkolasta luopuminen

Nuorisopalveluiden ja -tilojen osalta esityksen kustannusvaikutus olisi valittujen toteutustapojen mukaan noin 186 000 euroa vuodessa. Esityksessä nuorisotoimen henkilöstöresurssia ei pienenettäisi, vaan kohdennettaisiin uudelleen.  

Tarkemmat laskelmat taustamateriaaleissa, jotka löytyvät tämän sivun lopusta.

Miten voi vaikuttaa?

Valmistelusta voi antaa palautetta kyselyiden ja avoimen palautekanavan kautta:

Talouden sopeutuksesta järjestetään keskustelutilaisuuksia huhtikuun aikana, jolloin valmistelut ovat julki. Avoimet tilaisuudet järjestetään kaikissa pitäjissä ja keskustassa:

 • tiistaina 09.4. klo 18–20 Pyhäselän koulu (Opettajantie 2, Hammaslahti  
 • keskiviikkona 10.4. klo 18–20 Kiihtelysvaaran Suojapirtti (Tulrompsuntie 2, Kiihtelysvaara)  
 • torstaina 11.4. klo 18–20 Tuupovaaran nuorisotalo (Urheilutie 10, Tuupovaara)   
 • maanantaina 15.4. klo 18–20 Tiedepuisto, Louhela-Sali (Länsikatu 15, Joensuu)  
 • tiistaina 16.4. klo 18–20 Uimaharjun koulu (Harjunraitti 9, Uimaharju)   
 • keskiviikkona 17.4. klo 18–20 Nepenmäen koulun ruokalassa (Kärpänkatu 7)

Taustamateriaalit

Muu palveluverkko, valtuuston info (19.2.2024)

Kysely pitäjien palvelupisteistä, vastausten koonti

Sivu arviointi ja palaute