Konservatorio, Musiikkiopisto, Lukukausimaksut

Lukukausimaksu sisältää musiikkiopisto-osastolla:

  • oppilaan henkilökohtaisen pääainetunnin
  • musiikin yleisten aineiden opetuksen
  • sekä orkesteri-ja yhtyeopetuksen esiintymisineen.

Varhaisiän musiikkikasvatuksessa lukukausimaksu sisältää viikoittaisen oppitunnin sekä ryhmän esiintymiset lukuvuoden aikana.

Mikäli oppilas lopettaa opintonsa lukukauden alkupuolella ja siitä ilmoitetaan syys/talviloman alkuun mennessä opintotoimistoon, lukukausimaksusta peritään puolet.

Lukukausimaksut (hinnasto)

Vapaaoppilaspaikkahakemus

Konservatoriolla opiskelevilla vähävaraisilla oppilailla/oppilaiden vanhemmilla on mahdollisuus anoa vapautusta lukukausimaksusta hakemalla vapaaoppilaspaikkaa aina yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Vapaaoppilaspaikan hakemista varten tarvitaan sosiaalitoimiston lausunto.

Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea musiikin perus- ja syventävien opintojen oppilaat sekä musiikkileikkikoulun ja musiikkivalmennuksen oppilaat. Vapaaoppilaspaikkojen haku on syyskuussa ja päättyy 30.9. Mikäli oppilaan/oppilaan vanhempien taloudellinen tilanne heikkenee yllättäen kesken vuoden, voi vapaaoppilaspaikkaa hakea myös tammikuussa.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet opintotoimistosta, Rantakatu 31, 2.krs, p. 050 5751501.

Vapaaoppilaspaikkahakemus -lomake+ohje

 

 

Sivu arviointi ja palaute