Valintakokeet pidetään keväisin

Hakeminen musiikkiopistoon

Oppilaaksi voivat hakea joensuulaiset ja kontiolahtelaiset. Tutustu soitinvaihtoehtoihimme.

Hakeminen musiikkiopistoon keväällä 2024

Musiikkiopistoon voi hakea 23.3.-10.5.2024. Ilmoittautuminen valintakokeeseen tapahtuu lomakkeella, joka täytetään Koulutukseen ilmoittautuminen -sivulla (musiikkiopisto). Valintakokeet järjestetään 27.-28.5.2024.

Jos sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä sähköpostilla musiikki@joensuu.fi tai puhelimitse 050 575 1501.

Yleistä tietoa soitonopiskelusta

Soiton-/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, johon kuuluu tunneilla käymisen lisäksi sitoutuminen säännölliseen kotiharjoitteluun.

Oppilaan viikoittainen ohjelma sisältää seuraavat tunnit:

 • soittotunti 30–60 minuuttia/vko
 • orkesteriharjoitus (orkesterisoittimissa: jouset, puhaltimet ja lyömäsoittimet) tai yhtyesoitto
 • musiikin hahmotusaineiden ryhmäopinnot 10-vuotiaasta alkaen.

Vanhempien rooli opiskelussa:

 • innostaa, kannustaa ja tukea kotiharjoittelussa
 • opintojen alkuvaiheessa mahdollisesti myös tunneilla mukanaolo.

Soittimen hankinta:

 • opettaja opastaa soittimen hankinnassa opetuksen alettua
 • konservatorion musiikkikirjastossa on soitinlainaamo, josta suurimmalle osalle orkesterisoittimien soittajista löytyy lainasoitin alkuvaiheen opintoihin. Soitinvuokran hinta määräytyy soittimen arvon perusteella.

Milloin soittoharrastus kannattaa aloittaa:

 • sopiva ikä soittoharrastuksen aloittamiselle on hyvin yksilöllinen asia
 • lapsen oma motivaatio soittamiseen on tärkeintä. Motivoitunut oppilas voi edistyä vuodessa saman verran kuin heikommin motivoitunut viidessä vuodessa.
 • valintakoetilanteessa ikä otetaan huomioon soveltuvuutta arvioitaessa. Siinä yhteydessä voidaan myös suositella toista, mahdollisesti ensisijaista toivetta paremmin sopivaa instrumenttia tai soittamisen aloittamista myöhemmin. Tähän vaikuttavat myös motoriset valmiudet ja esim. tietyissä puhallinsoittimissa hampaiden kehittyminen.
 • joissakin puhallinsoittimissa, kuten oboe, fagotti, baritonitorvi, pasuuna, tuuba ja käyrätorvi, soittamisen voi aloittaa vaikka 12–15 vuoden iässä.

Yleistä tietoa soitonopiskelusta

Valintakokeet pidetään keväisin

Musiikkiopistoon otetaan uusia oppilaita vuosittain ja opinnot alkavat lukuvuoden alussa elokuussa. Oppilaspaikkoja ei valitettavasti vapaudu vuosittain kaikille halukkaille ja tästä johtuen järjestämme keväällä valintakokeet hakijoille. Valintakokeisiin ilmoittaudutaan netti-ilmoittautumisella.
Ilmoittautumisesta tiedotetaan paikallislehdissä, konservatorion nettisivuilla sekä ilmoitustauluilla.

Valintakoe

Valintakokeiden ajankohta on vuosittain varsinaisen opetuksen loputtua touko-kesäkuun vaihteessa. Valintakokeeseen ei tarvitse harjoitella etukäteen. Ainoa valmistettava asia on omavalintaisen laulun opetteleminen kokeeseen. Koetilanne on lapselle usein jännittävä kokemus ja siitä kannattaakin jutella etukäteen.

Valintakokeessa on henkilökohtainen soveltuvuustesti ja jokaisella hakijalla on oma aikansa.

Paikalla on 2–4 ko. instrumentin/instrumenttiryhmän opettajaa. Soveltuvuustestissä kartoitetaan hakijan taitoja sekä musiikillisia ja motorisia valmiuksia. Nuorilla hakijoilla otetaan huomioon myös riittävä keskittymiskyky soitonopiskeluun.

Soveltuvuustestissä kokeillaan myös soittimen sopivuutta hakijalle sillä eri soittimissa on erilaisia motorisia tai fyysisiä vaatimuksia soittoharrastuksen aloittamiseksi. Sopivaan aloitusikään vaikuttavat esimerkiksi isokokoisissa soittimissa oppilaan koko ja puhaltimissa pysyvien hampaiden puhkeaminen.

Opettajien johdolla hakijalle tehdään muutama musiikillinen toistotehtävä (rytmin ja melodian toistaminen). Hakijaa pyydetään myös laulamaan itse kotona valittu laulu. Hakija voi myös esittää vapaaehtoisen soittonäytteen.

Valintakokeiden tulokset

Oppilaspaikat varmistuvat ennen juhannusta

Kaikille valintakokeisiin osallistuneille lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista kirjeellä ennen juhannusta. Tulokset ovat nähtävissä myös konservatorion nettisivuilla. Nimet julkaistaan vain niistä hakijoista jotka ovat antaneet tähän suostumuksen.
Hakijoita valitaan myös varasijoille, jolloin oppilaaksi voi päästä lukuvuoden aikana oppilaspaikan vapautuessa.

Jos opiskelupaikka jää saamatta

Valintakokeessa tulee hakijoista esille monia musiikkiharrastuksessa edistymiselle tärkeitä asioita.

On myös olennaisia osa-alueita, joita on vaikea etukäteen selvittää. Eräs tällainen tekijä on esimerkiksi hakijan henkilökohtainen motivaatio. Myös laulamaan tottumattomat tai kovasti jännittävät hakijat eivät välttämättä pääse näyttämään parastaan testitilanteessa. Valintakokeessa valitsematta jääminen ei näin tarkoita, etteikö musiikkiharrastuksessa voisi edistyä vaikka kuinka pitkälle. Haavetta musiikkiharrastuksesta ei siis kannata hylätä!

Konservatoriossa soittoa tai laulua voi harrastaa avoimella osastolla, jossa opettajina toimivat konservatorion opettajat. Valintakokeisiin voi tulla sitten seuraavana vuonna uudestaan, jos intoa riittää.

Musiikkiopiston soitinvaihtoehdot

 

Kosketinsoittimet

Klassiset kosketinsoittimet

Musiikkiopisto, soitinvaihtoehdot, jousisoittimet

Jousisoittimet

Muut soittimet

Muut soittimet ja klassinen laulu

Puhaltimet

Puhaltimet

Pop&jazz -soittimet

Pop&jazz -soittimet ja -laulu

Kansanmusiikki -soittimet

Kansanmusiikki -soittimet ja -laulu

YHTEYSTIEDOT

Tiina Matikainen

opintosihteeri, musiikkiopisto
 050 575 1501
tiina.matikainen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute