Valintakokeet pidetään keväisin

Hekeminen musiikkiopistoon

Oppilaaksi voivat hakea joensuulaiset ja kontiolahtelaiset. Tutustu soitinvaihtoehtoihimme.

Hakeminen musiikkiopistoon keväällä 2020

Ilmoittautuminen valintakokeeseen tapahtuu lomakkeella, joka täytetään Wilma -ilmoittautuminen sivulla (musiikkiopisto). Sivulla on tarkemmat ohjeet ja se on avoinna maalis-huhtikuussa 2020.

Ilmoittautumisen voi myös tehdä täyttämällä lomakkeen musiikkiopiston opintotoimistossa, Rantakatu 31, 2. krs (A talo). Opintotoimisto on avoinna arkisin klo 9–15. Jos sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä soittamalla 050 575 1501 tai sähköpostilla musiikki@joensuu.fi.

Valintakoeaika tai -ajat lähetetään sähköposti- tai kotiosoitteeseen. Valintakokeet ovat toukokuun loppupuolella koulutyön päättymisen jälkeen. Valintakoe on maksuton.

Yleistä tietoa soitonopiskelusta

Soiton-/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, johon kuuluu tunneilla käymisen lisäksi sitoutuminen säännölliseen kotiharjoitteluun.

Oppilaan viikoittainen ohjelma sisältää seuraavat tunnit:

 • soittotunti 30–60 minuuttia/vko (alussa mahd. 2krt/viikossa)
 • orkesteriharjoitus (orkesterisoittimissa: jouset, puhaltimet ja lyömäsoittimet) tai yhtyesoitto
 • musiikin hahmottamisaineiden ryhmäopinnot 10-vuotiaasta alkaen.

Vanhempien rooli opiskelussa:

 • innostaa, kannustaa ja tukea kotiharjoittelussa
 • opintojen alkuvaiheessa mahdollisesti myös tunneilla mukanaolo.

Soittimen hankinta:

 • opettaja opastaa soittimen hankinnassa opetuksen alettua
 • konservatorion musiikkikirjastossa on soitinlainaamo, josta suurimmalle osalle orkesterisoittimien soittajista löytyy lainasoitin alkuvaiheen opintoihin. Soitinvuokra on 35–130 €/vuosi, hinta määräytyy soittimen arvon perusteella.

Milloin soittoharrastus kannattaa aloittaa:

 • sopiva ikä soittoharrastuksen aloittamiselle on hyvin yksilöllinen asia
 • lapsen oma motivaatio soittamiseen on tärkeintä. Motivoitunut oppilas voi edistyä vuodessa saman verran kuin heikommin motivoitunut viidessä vuodessa.
 • valintakoetilanteessa ikä otetaan huomioon soveltuvuutta arvioitaessa. Siinä yhteydessä voidaan myös suositella toista, mahdollisesti ensisijaista toivetta paremmin sopivaa instrumenttia tai soittamisen aloittamista myöhemmin. Tähän vaikuttavat myös motoriset valmiudet ja esim. tietyissä puhallinsoittimissa hampaiden kehittyminen.
 • joissakin puhallinsoittimissa, kuten oboe, fagotti, baritonitorvi, pasuuna, tuuba ja käyrätorvi, soittamisen voi aloittaa vaikka 12–15 vuoden iässä.

Yleistä tietoa soitonopiskelusta

Valintakokeet pidetään keväisin

Musiikkiopistoon otetaan uusia oppilaita vuosittain ja opinnot alkavat lukuvuoden alussa elokuussa. Oppilaspaikkoja ei valitettavasti vapaudu vuosittain kaikille halukkaille ja tästä johtuen järjestämme keväällä valintakokeet hakijoille. Valintakokeisiin ilmoittaudutaan huhtikuussa netti-ilmoittautumisella tai musiikkiopiston toimistoon kirjallisesti.
Ilmoittautumisesta tiedotetaan paikallislehdissä, konservatorion nettisivuilla sekä ilmoitustauluilla.

Valintakoe on kaksiosainen

Valintakokeiden ajankohta on vuosittain varsinaisen opetuksen loputtua touko-kesäkuun vaihteessa. Valintakokeessa on kaksi osaa ja siihen ei tarvitse harjoitella etukäteen. Ainoa valmistettava asia on omavalintaisen laulun opetteleminen kokeeseen. Koetilanne on lapselle usein jännittävä kokemus ja siitä kannattaakin jutella etukäteen.

Musikaalisuustesti (10 vuotta täyttäneille) on ryhmässä tehtävä kuuntelutesti.

Testi on tarkoitettu mittaamaan hakijan sävel-ja rytmikorvaa. Testissä kuunnellaan äänitteeltä pieni sävelmä tai rytmi samanlaisena kolme kertaa peräkkäin.

Kolmen toiston jälkeen on pieni tauko. Tämän jälkeen kuullaan yksi sävelmä tai rytmi, josta kuuntelija arivio, onko tauon jälkeen kuunneltu näyte samanlainen vai erilainen kuin aiemmin kuullut kolme näytettä.

Testiin ei tarvitse valmistautua etukäteen, ja sen tekemiseen (kuuntelu ja paperille vastauksen merkitseminen) kuluu noin 20–30 minuuttia. Musikaalisuustestin tuloksia käytetään soveltuvuustestin tukena.

Hyvin onnistunut musikaalisuustesti voi tuoda lisäpisteitä tai rajatapauksessa ratkaista sisäänpääsyn, mutta huonosti mennyt musikaalisuustesti ei estä sisäänpääsyä.

Soveltuvuustesti on henkilökohtainen ja jokaisella hakijalla on oma aikansa.

Paikalla on 2–4 ko. instrumentin/instrumenttiryhmän opettajaa. Soveltuvuustestissä kartoitetaan hakijan taitoja sekä musiikillisia ja motorisia valmiuksia. Nuorilla hakijoilla otetaan huomioon myös riittävä keskittymiskyky soitonopiskeluun.

Soveltuvuustestissä kokeillaan myös soittimen sopivuutta hakijalle sillä eri soittimissa on erilaisia motorisia tai fyysisiä vaatimuksia soittoharrastuksen aloittamiseksi. Sopivaan aloitusikään vaikuttavat esimerkiksi isokokoisissa soittimissa oppilaan koko ja puhaltimissa pysyvien hampaiden puhkeaminen.

Opettajien johdolla hakijalle tehdään muutama musiikillinen toistotehtävä (rytmin ja melodian toistaminen). Hakijaa pyydetään myös laulamaan itse kotona valittu laulu. Hakija voi myös esittää vapaaehtoisen soittonäytteen.

Valintakokeiden tulokset

Oppilaspaikat varmistuvat ennen juhannusta

Kaikille valintakokeisiin osallistuneille lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista kirjeellä ennen juhannusta. Tulokset ovat nähtävissä myös konservatorion nettisivuilla sekä pääovella olevassa listassa. Nimet julkaistaan vain niistä hakijoista jotka ovat antaneet tähän suostumuksen.
Hakijoita valitaan myös varasijoille, jolloin oppilaaksi voi päästä lukuvuoden aikana oppilaspaikan vapautuessa.

Jos opiskelupaikka jää saamatta

Valintakokeessa tulee hakijoista esille monia musiikkiharrastuksessa edistymiselle tärkeitä asioita.

On myös olennaisia osa-alueita, joita on vaikea etukäteen selvittää. Eräs tällainen tekijä on esimerkiksi hakijan henkilökohtainen motivaatio. Myös laulamaan tottumattomat tai kovasti jännittävät hakijat eivät välttämättä pääse näyttämään parastaan testitilanteessa. Valintakokeessa valitsematta jääminen ei näin tarkoita, etteikö musiikkiharrastuksessa voisi edistyä vaikka kuinka pitkälle. Haavetta musiikkiharrastuksesta ei siis kannata hylätä!

Konservatoriossa soittoa tai laulua voi harrastaa avoimella osastolla, jossa opettajina toimivat konservatorion opettajat sekä Soittari-musiikkikoulussa, jossa opettajina toimivat konservatorion ammattiopiskelijat. Valintakokeisiin voi tulla sitten seuraavana vuonna uudestaan, jos intoa riittää.

Musiikkiopiston soitinvaihtoehdot

Kosketinsoittimet

Kosketinsoittimet

Musiikkiopisto, soitinvaihtoehdot, jousisoittimet

Jousisoittimet

Muut soittimet

Muut soittimet ja klassinen laulu

Puhaltimet

Puhaltimet

Pop/jazz -soittimet

Pop/jazz -soittimet ja -laulu

Kansanmusiikki -soittimet

Kansanmusiikki -soittimet ja -laulu

YHTEYSTIEDOT

Kaija Reijonmaa

toimistosihteeri, musiikkiopisto
050 575 1501
kaija.reijonmaa@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute