Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema

Joensuu Areenaan rakentuu laajan kohderyhmän tarpeita palveleva maakunnallinen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema.

>>> Siirry TestLab Mehtimäen sivuille

Testausaseman ja sen liikkuvien palveluiden avulla voidaan edistää maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä testaus- ja mittauspalveluista saatavia palautteita hyödyntäen. Testaus- ja mittauspalvelut muodostuvat erilaisista kuntotesteistä, voima-, nopeus- ja kuormitusmittauksista sekä hyvinvointia mittaavista kartoituksista. Liikkuvia palveluja kehitetään yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Lisäksi testausasema tukee uuden liiketoiminnan kehittämistä yhdessä alueen liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjien sekä urheiluseurojen kanssa ja toimii tutkimus- ja oppimisympäristönä. Hankkeessa tuodaan uusien teknologioiden osaamista alan yritysten ja muiden toimijoiden hyödynnettäväksi.

Testausaseman palveluita voivat käyttää kuntalaiset, urheilijat, urheiluseurat ja valmentajat.

Hyvinvoinnin ja liikunnan testausasemaa kehitetään Joensuun kaupungin, Itä-Suomen liikuntaopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston yhteisessä hankkeessa.

Rakennustyöt Areenalla alkavat vuoden 2024 alussa. Palveluiden pilotointi on tarkoitus alkaa syksyllä 2024.

Testaus- ja mittauspalvelut

Testausasema rakennetaan Joensuu Areenan toiseen kerrokseen. Osa laitteista tulee ensimmäisen kerroksen kuntosalin yhteyteen. Lisäksi testausasema tarjoaa liikkuvia palveluja ja erilaisia etäratkaisuja, joiden avulla tavoitetaan laajasti koko maakunta. 

Testausasemalle on tulossa ainakin:

  • hiihtomatto
  • hengityskaasuanalysaattori
  • polkupyöräergometrejä
  • voimailulaitteita
  • erilaisia aerobisen harjoittelun välineitä, kuten juoksumattoja ja soutulaitteita.

Kokonaisuuteen kuuluu myös testausosaamiseen liittyvät koulutukset.

Liiketoiminnan kehittäminen

Yhtenä hankkeen tavoitteena on luoda uutta liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjyyttä.

Hankkeen aikana luodaan yhdessä liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjien sekä urheiluseurojen kanssa suunnitelma Mehtimäen alueen liikuntaliiketoiminnan kehittämiseksi sekä uudenlaisten hyvinvointipalvelujen tarjoamiseksi.

Tavoitteena on, että yritykset pystyisivät hyödyntämään hankkeen aikana syntyvää yhteistyöverkostoa ja testausasemaa omassa liiketoiminnassaan. Testausaseman tarkoituksena on myös kiihdyttää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden synnyttämiseksi. Lisäksi kokonaisuuden on tarkoitus tukea opiskelijayrittäjyyttä ja tarjota mahdollisuuksia tutkimuslähtöisen innovaatiotoimintaan erityisesti fotoniikan osaamisalueella.

Tutkimus- ja oppimisympäristö

Testausasema toimii myös Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen liikuntaopiston tutkimus- ja oppimisympäristönä erityisesti liikunnan-, hyvinvoinnin- sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksille. Lisäksi tavoitteena on tuoda laajennetun todellisuuden ja muiden uusien fotoniikkaan liittyvien teknologioiden sovelluksia liikunnan ja urheilun tutkimuksen tueksi.

Oppimisympäristön tavoitteena on tarjota mahdollisuus uusien taitojen ja valmiuksien hankkimisen sekä toimia väylänä osaamisen siirtoon yrityksiltä ja ammattilaisilta opiskelijoille. Maakunnallisesti liikuteltavaa testausasemaa hyödynnetään myös osana oppilaitosten harjoitteluita.

Taustalla kaksivuotinen kehittämis- ja investointihanke

Mehtimäen testausasemaa kehitetään kaksivuotisessa hankkeessa, joka koostuu investointi- ja kehittämishankkeesta. Kyseessä on neljän organisaation ryhmähanke.

Hankeaika: 1.10.2023–31.12.2025

Toteuttajaorganisaatiot: Joensuun kaupunki, Itä-Suomen liikuntaopisto Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Itä-Suomen yliopisto

Rahoitus:

  • Kehittämishanke (Joensuun kaupunki, Itä-Suomen liikuntaopisto Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Itä-Suomen yliopisto) yhteensä 1 208 583 €, josta Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston rahoitusta (JTF) 966 868 €
  • Investointihanke (Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Itä-Suomen yliopisto) yhteensä 964 758 €, josta Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston rahoitusta (JTF) 675 331 €

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute

Mehtimäen testausasema, logot

Logo: Euroopan unionin osarahoittama  

 Logo: Itä-Suomen liikuntaopisto   Logo: Karelia ammattikorkeakoulu Logo: Itä-Suomen yliopisto  Logo: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto