Lyseo Opiskelijakunta

Opiskelijakunta

Lyseo Opiskelijakunta sivu

Aktiivinen opiskelijakunta on ylpeydenaiheemme. Opiskelijakuntatoiminnalla on Lyseossa vahvat perinteet.

Opiskelijakunta toimii Lyseossa poikkeuksellisen vireästi ja tuloksellisesti. Tästä olemme saaneet tunnustusta myös kansallisesti. Koulumme voitti Opetushallituksen järjestämän Aktiivinen koulu –kilpailun lukiosarjan syksyllä 2006. Voittoperusteluissa oppilaskuntaamme kehuttiin erityisen aktiivisesti toimivaksi ja toimintamuotojaan kehittäväksi.

Kaikki Lyseon opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Sen toimintaa ohjaa opiskelijakunnan hallitus, jonka jäsenet valitaan opiskelijakunnan yleiskokouksessa. Opiskelijakunnan hallituksen lisäksi keskeisessä roolissa ovat luokkien puheenjohtajat. Luokkien puheenjohtajat ja oppilaskunnan hallitus tapaavat kaksi kertaa jaksossa. Tavoitteena yhteistyöllä on parantaa ja lisätä opiskelijan vaikutusmahdollisuuksia, tehostaa tiedottamista ja kannustaa ottamaan osaa koulun toimintaan.

Opiskelijakunnan hallituksen ja pj-toiminnan tavoitteena on

  • edistää erityisesti opettajien ja opiskelijoiden yhteistyötä,
  • ajaa opiskelijoiden etuja (esim. kirjakauppa- ja valokuvaussopimusten solmiminen, mielipiteiden antaminen koulussa tapahtuvissa muutoksissa),
  • järjestää tapahtumia (esim. lukuvuoden kohokohdat Lyseon yö ja Lyseon olympialaiset),
  • pitää yhteyttä koulun ulkopuolelle (mm. Joensuun nuorisovaltuuston oppilaskuntatapaamiset, Joensuun lukioiden tapaamiset, Suomen Lukiolaisten Liitto)
  • edistää koulun viihtyvyyttä, mm. välituntikahvion ja biljardikaksion ylläpito,
  • aktivoi ja tukee opiskelijoiden harrastus- ja virkistystoimintaa.

Opiskelijakunnan toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan wilmalla, keskusradion välityksellä, ala-aulan ilmoitustaululla sekä opkh:n Snapchatissä (@lyseojns)

Opiskelijakunnan puheenjohtaja vuona 2019 on Hanna Kurttila.

Opiskelijakunnan ohjaavat opettajat Anne Tiihonen ja Antti-Ville Hurskainen (etunimi.sukunimi@edu.joensuu.fi).

Opiskelijakunnan ohjaavat opettajat

ANNE TIIHONEN

LEHTORI, OPPILASKUNNAN OHJAAVA OPETTAJA
anne.tiihonen@edu.joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute