Liikuntapalvelujen avustukset otsikko

Liikuntapalvelujen avustukset

Liikuntapalvelujen avustukset

Joensuulaisten urheilu‐ ja liikuntaseurojen paikallisen toiminnan tueksi myönnetään ohjaaja‐, koulutus‐ ja kartta‐avustuksia sekä erikseen päätettäviä avustuksia. Näistä viimeisenä mainittu voidaan myöntää myös yksityishenkilöille. Tarkemmat kuvaukset avustuksista ja avustusten hakukriteereistä on luettavissa avustusohjeesta.

Edellä mainittujen lisäksi Itä-Suomen Aluehallintovirasto myönsi vuoden 2020 aikana käytettäväksi Joensuun kaupungille erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Kyseinen avustus on tarkoitettu 7-15 -vuotiaiden lasten tai nuorten viikoittaisen ohjatun harrastamisen tukemiseen esimerkiksi harrastusmaksuja alentamalla. Kaupunki jakaa avustuksen edelleen kohdeavustuksensa niille seuroille, jotka ovat olleet mukana ko. avustuksen hakuprosessissa ja joiden kanssa on tehty delegointisopimukset avustuksen käytöstä. Näitä seuroja ovat: Jippo-Juniorit, Joen Juju, Juniori-Jokipojat, Joensuun Voimistelu ja Liikunta, Joensuun Kataja sekä Josba-juniorit. Lisätietoja avustuksesta ko. seuroilta.
 

Liikuntapalvelujen avustusohje

Hakuajat:

Ohjaaja-avustus
Haetaan erikseen kummankin vuosipuolikkaan osalta:
  • 1.1–30.6. väliseltä ajalta 15.7. mennessä
  • 1.7.–31.12 väliseltä ajalta 15.12. mennessä
Koulutusavustus 1.1.–31.12 väliseltä ajalta 30.11. mennessä
Kartta-avustus 30.9. mennessä
Huom. 31.12. mennessä tulee toimittaa seuraavaa vuotta  koskeva kartoitussuunnitelma
Erikseen päätettävät jatkuva haku
Vähävaraisten harrastuksen tukeminen
  • 1.1–30.5.2020 väliseltä ajalta 15.6. mennessä
  • 1.6.–30.11.2020 väliseltä ajalta 15.12. mennessä
  • 1.1.-30.4.2021 väliseltä ajalta 15.5.2021 mennessä
    HUOM. Kertaluonteinen, koskee vain vuotta 2020 sekä jatkoaikapäätöksen jälkeen myös alkuvuotta 2021!

 

HUOM. Jos avustuksen viimeinen jättöpäivä on viikonloppu tai pyhäpäivä, otetaan hakemuksia vastaan vielä seuraavana arkipäivänä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Liikuntapalvelujen avustukset koulutusavustus

Koulutusavustus

Liikuntapalvelujen avustukset ohjaaja-avustus

Ohjaaja-avustus

Liikuntapalvelujen avustukset kartta-avustus

Kartta-avustus

Liikuntapalvelujen avustukset erikseen päätettävät

Erikseen päätettävät avustukset

Vähävaraisten harrastuksen tukeminen

Vähävaraisten harrastuksen tukeminen