KUULUTUKSET

angle-left Vuoden 2020 asumisneuvojatoimintaan tarkoitettujen avustusten hakeminen

Vuoden 2020 asumisneuvojatoimintaan tarkoitettujen avustusten hakeminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kautta on haettavissa ajalla 2.12.2019 -16.1.2020 rahoitusta asumisneuvojatoimintaan, jonka tavoitteena on opastaminen asumisasioissa ja asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia. Muuhun kuin valtion tukemaan vuokra-asuntokantaan kohdistuvaan asumisneuvontaanavustusta ei myönnetä.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Muiden kuin kunnan tekemiin hakemuksiin on liitettävä sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista. Avustusta myönnetään korkeintaan kolme vuotta samalle hankkeelle. Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Hakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoitteet, toteutustapa ja kustannukset. Suunnitelma toiminnan vakinaistamiseksi on esitettävä, koska avustamisella pyritään asumisneuvojatoiminnan pysyvyyteen kunnassa. Avustushakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.

Hakemukset liitteineen tulee lähettää joko sähköisesti kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
PL 30
15141 LAHTI

Hakumenettelystä löytyy tarkempia ohjeita www.ara.fi > Lainat ja avustukset >
Muut avustukset > Avustus asumisneuvojatoimintaan.

Joensuussa 26.11.2019

SomeShare