KUULUTUKSET

angle-left Tornator Oyj:lle myönnetty maa-aineslupa Tuupovaaran Hoikkaan

Tornator Oyj:lle myönnetty maa-aineslupa Tuupovaaran Hoikkaan

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 18.5.2022 § 34 myöntänyt seuraavan maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan:

                     

                      Hakija:           Tornator Oyj

                      Kiinteistö:      Joensuun kaupunki, Kinnasniemi, tila Pienkonttila RN:o 3:71 (167-421-3-71)

Sijainti:          Ottamisalue sijaitsee Tuupovaaran taajaman koillispuolella, Hoikan itäpuolella. Alueelle on metsäautotieyhteys Louhivaarantieltä.

 

Samalla myönnettiin MAL 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

 

Maa-aineslupa myönnettiin soran ja hiekan ottamiseen 10 vuoden ajaksi 20 000 m3 kokonaisottomäärälle. Ottoalueen pinta-ala on 1,7 ha, josta varsinaisen ottamisalueen pinta-ala on 1,1 ha. Alin ottotaso on + 146 (N2000). Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

 

Päätös on nähtävillä 19.5.2022-27.6.2022 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousasiakirjoissa sekä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2.kerros).

 

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 19.5.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 27.6.2022

 

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Liina Lindberg p. 050 311 6297, liina.lindberg@joensuu.fi

 

SomeShare