KUULUTUKSET

angle-left Tornator Oyj:lle myönnetty maa-aineslupa Luhtapohjaan

Tornator Oyj:lle myönnetty maa-aineslupa Luhtapohjaan

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.12.2021 § 66 myöntänyt seuraavan maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan:

 

                      Hakija:           Tornator Oyj

                      Kiinteistö:      Joensuun kaupunki, Luhtapohja, tila Majoinkangas RN:o 3:12 (167-437-3-12)

                      Sijainti:          Ottamisalue sijaitsee Luhtapohjan luoteispuolella Palovaarantien varrella

 

Samalla myönnettiin MAL 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

 

Maa-aineslupa myönnettiin soran ja hiekan ottamiseen 10 vuoden ajaksi 100 000 m3 kokonaisottomäärälle. Ottoalueen pinta-ala on 3,7 ha, josta varsinaisen ottamisalueen pinta-ala on 2,3 ha. Alin ottotaso on + 122 (N2000). Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

 

Päätös on nähtävillä 16.12.2021-24.1.2022 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousasiakirjoissa sekä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2.kerros).

 

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 16.12.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 24.1.2022

 

 

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg p. 050 311 6297, liina.lindberg@joensuu.fi

 

 

SomeShare