KUULUTUKSET

angle-left Tonttijaon muutosehdotus nro 167 24-81002 Joensuun kaupungin Karhunmäen kortteliin 81

Tonttijaon muutosehdotus nro 167 24-81002 Joensuun kaupungin Karhunmäen kortteliin 81

Tonttijaon muutosehdotus nro 167 24-81002 Joensuun kaupungin Karhunmäen kortteliin 81 asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 02.-16.03.2021 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 39 §:n mukaisessa tarkoituksessa.

Tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on oikeus tehdä muistutus tonttijakoehdotuksesta.

Muistutus on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä kaupungingeodeetille osoitteella Joensuun kaupunki / kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteella kiinteistonmuodostus@joensuu.fi .

Lisätietoja; toimitusinsinööri Marko Kuutti, puh. 050 566 4202 tai kiinteistösihteeri Leena Tikkanen, puh. 050 353 3388.

 

Tonttijakoehdotus

SomeShare