KUULUTUKSET

angle-left Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämä rakennuslupa 2021-550

Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämä rakennuslupa 2021-550

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.9.2021 § 46 käsitellyt yksityishenkilön tekemän oikaisuvaatimuksen koskien rakennustarkastajan 26.8.2021 § 479 tekemää rakennuslupapäätöstä asuin-, toimisto- ja liikerakennuksen rakentamisesta osoitteessa Torikatu 19. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä yksityishenkilön tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa rakennustarkastajan tekemän rakennuslupapäätöksen 26.8.2021 § 479 lupanumero 2021-550.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 17.9. – 18.10.2021 Joensuun kaupungin rakennusvalvonnassa, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Päätöksen antopäivä on 17.9.2021

Valituskirjelmä tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella, Minna Canthin katu 64, 70100 Joensuu

Valituksen voi myös tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tällöinkin valituksen on oltava perilla viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä tulee toimittaa 18.10.2021 mennessä.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, puh. 050 330 6295, jukka.hyttinen@joensuu.fi

Joensuussa 16.9.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare