KUULUTUKSET

angle-left Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu 3.8.2022

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu 3.8.2022

Julkipantu Joensuun kaupungin verkkosivuille 3.8.2022 ja pidetään julkipantuna 17.8.2022 saakka (14 pv).
Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Joensuun kaupungin verkkosivulla 4.8.2022.

Julkipano
        
 

Asiakirjahallintosihteeri    Arja Metso

 

SomeShare