KUULUTUKSET

angle-left Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista, Rahtikatu, Joensuu

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista, Rahtikatu, Joensuu

Pohjois-Karjalan ELY-keskus toimittaa ohessa kuulutuksen ja ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen nähtävänäpitoa varten.

 

Kuulutus POKELY_196_2024
 

Päätös POKELY 196_2024


Liite 1 Valitusosoitus, VaasaHao

Liite 2 Puhdistettavan kohteen sijainti
 

12.3.2024

Pohjois-Karjalan ELykeskus

SomeShare