KUULUTUKSET

angle-left Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta maalämpökaivojen poraaminen YIT Suomi Oy

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta maalämpökaivojen poraaminen YIT Suomi Oy

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 8.9.2022 § 44 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta:

 

Rakennustoimisto YIT Suomi Oy

 

Maalämpökaivojenporaus 5 porakaivoa, 28.11. – 20.12.2022, 1 – 2 työpäivän ajan

 

Tapahtuma paikka: Tulliportinkatu 7c, 80130 Joensuu

 

Tapahtuma-aika:

 

Poraaminen (ma -pe) klo 07.00–21.00 ja lauantaisin klo 08–18 pois lukien arkipyhät   

 

 

Päätöksessä on annettu määräyksiä toiminnan aikarajoista.

 

Päätöspöytäkirja on nähtävillä valitusajan 8.9. – 17.10.2022 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla www.joensuu.fi > viranhaltijapäätökset

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksi antamisesta. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä eli 17.10.2022 mennessä.

 

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa, vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

 

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Lisätietoja:

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

 

Joensuussa 8.9.2022 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare