KUULUTUKSET

angle-left Maisematyölupa myönnetty Joensuun Kodit Oy:lle

Maisematyölupa myönnetty Joensuun Kodit Oy:lle

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.12.2020 § 60 käsitellyt yksityishenkilöiden tekemän oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginpuutarhurin 24.9.2020 § 536 tekemää päätöstä seitsemän koivun kaatamisesta osoitteessa Kaskitie10 kiinteistöllä kadun puoleisella alueella. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä yksityishenkilöiden tekemän oikaisuvaatimuksen ja pysyttää kaupunginpuutarhurin tekemän maisematyölupapäätöksen 24.9.2020 § 536 lupa 2020-584 voimassa.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 18.12.2020  – 18.1.2021 Joensuun kaupungin rakennusvalvonnassa, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Päätöksen antopäivä on 18.12.2020

Valituskirjelmä tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella, Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Valituksen voi myös tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tällöinkin valituksen on oltava perilla viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä tulee toimittaa 18.1.2021 mennessä.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, puh. 050 330 6295, jukka.hyttinen@joensuu.fi

Joensuussa 18.12.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

SomeShare