KUULUTUKSET

angle-left Maisematyölupa myönnetty Joensuun kaupungin maaomaisuudelle

Maisematyölupa myönnetty Joensuun kaupungin maaomaisuudelle

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 17.3.2021 § 13 käsitellyt Joensuun kaupungin maaomaisuusyksikön hakeman maisematyöluvan puiden kaatamiseen, maankaivuun ja maantäyttöihin Kuhasalossa, osoitteessa Kukkosensaari 5a. Rakennus- ja ympäristölautakunta on yksimielisesti päättänyt myöntää maisematyöluvan.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 19.3. - 19.4.2021 Joensuun kaupungin rakennusvalvonnassa, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Päätöksen antopäivä 19.3.2021

Valituskirjelmä tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella, Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio.

Valituksen voi myös tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/. Tällöinkin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä tulee toimittaa 19.4.2021 mennessä.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, puh. 050 330 6295, jukka.hyttinen@joensuu.fi   

Joensuussa 18.3.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare