KUULUTUKSET

angle-left Maa-ainesluvan jatkoaikahakemus vireillä Enossa Aittovaaralla Destia Oy:n Kaksoslammen sora-alueella

Maa-ainesluvan jatkoaikahakemus vireillä Enossa Aittovaaralla Destia Oy:n Kaksoslammen sora-alueella

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain 10 §:n mukainen maa-ainesluvan jatkoaikahakemus soran ja hiekan ottamiseen. Samalla haetaan MAL 21 § mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

 

Hakija:           Destia Oy / kiviaines ja kiertotalous

Kiinteistö:      Joensuun kaupunki (167), kylä Aittovaara (434), tila Sora-aitta RN:o 7:25

Sijainti:          Revonkyläntie, 81390 Revonkylä, Kaksoslammen soranottoalue noin kilometri Sarvingintieltä Revonkylän suuntaan

 

Maa-ainesluvalle haetaan jatkoa kahdeksi vuodeksi. Toimintaa jatketaan alkuperäisen ottamissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2014 myönnetty lupa oli voimassa viisi vuotta ja päättyi maaliskuussa 2019. Luvalle haettiin jatkoa kahdeksi vuodeksi vuonna 2019, lupa päättyi 24.6.2021. Haettu kokonaisottomäärä oli 18 000 k-m3, josta ottamatta on jäänyt 9 180 k-m3. Ottamisalueen pinta-ala on 6 900 m2 ja ottamissyvyys 0-7 m. Kulku alueelle tapahtuu Revonkyläntien kautta. Alueelta on otettu maa-aineksia jo 1990-luvulta lähtien. Ottoalue sijoittuu Aittovaaran II-luokan pohjavesialueelle.

 

Asiakirjat ovat nähtävillä 17.8.–23.9.2021 yleisessä tietoverkossa ja Joensuun ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2. kerros).

 

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset asiaan tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 23.9.2021. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@joensuu.fi.  

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg 050 311 6297 liina.lindberg@joensuu.fi

                                           

                                            17.8.2021

                                            RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare