KUULUTUKSET

angle-left Maa-aineslupa myönnetty Kummun kallioalueelle Vouvinkylän Karpalosuolle

Maa-aineslupa myönnetty Kummun kallioalueelle Vouvinkylän Karpalosuolle

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 20.10.2021 § 54 myöntänyt seuraavan maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan:             

Kiinteistö:      Joensuun kaupunki, Vouvinkylä, tila Kivikallio RN:o 2:36 (167-445-2-36)

Sijainti:          Ottamisalue sijaitsee Vouvinkylässä Karpalosuolla, alueelle on tieyhteys Kummuntieltä

Samalla myönnettiin MAL 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Maa-aineslupa myönnettiin kalliokiviaineksen ottamiselle 10 vuoden ajaksi 100 000 k-m³ kokonaisottomäärälle. Ottoalueen pinta-ala on noin 3,3 ha ja alin ottotaso on noin +100 (N60). Kyseessä on olemassa olevan maa-ainestoiminnan jatkaminen ja ottoalueen laajentaminen.

Päätös on nähtävillä 21.10.2021-29.11.2021 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousasiakirjoissa sekä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2.kerros).

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 21.10.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 29.11.2021

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg p. 050 311 6297, liina.lindberg@joensuu.fi

 

SomeShare