KUULUTUKSET

angle-left Luonnos uudistettaviksi jätehuoltomääräyksiksi nähtävillä

Luonnos uudistettaviksi jätehuoltomääräyksiksi nähtävillä

Joensuun alueellinen jätelautakunta on kokouksessaan 22.9.2022 § 42 päättänyt asettaa uudistettavien jätehuoltomääräysten luonnoksen nähtäville. Uudistettavissa määräyksissä huomioidaan jätelainsäädännön muutokset sekä niistä aiheutuvat vaikutukset alueen jätehuollon järjestelyihin.

Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä annetaan jätelain 91 §:n nojalla. Määräykset koskevat mm. jätehuollon operatiivista järjestämistä, jätteiden lajittelua ja keräämistä sekä roskaantumisen ehkäisemistä. Jätehuoltomääräysten avulla halutaan estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat ja varmistaa kunnan jätehuoltojärjestelmän toimivuus.

Jätehuoltomääräysten luonnos, perustelumuistio ja taajamarajaukset ovat nähtävänä 27.9.–28.10.2022 jätelautakunnan internetsivuilla osoitteessa www.joensuu.fi/jatehuolto. Kuulutus on lisäksi nähtävänä Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueen kuntien (Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi) verkkosivuilla. Joensuun alueellisen jätelautakunnan pöytäkirjasta on luettavissa keskeisimmät jätehuoltomääräyksissä muuttuvat asiat. Jätelautakunta evästi luonnokseen tarkennuksia maa- ja metsätalouden vaarallisten jätteiden määrään, lietetyhjennysten ajankohtiin ja tyhjennysajankohdasta tiedottamiseen. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa Joensuun kaupungin verkkosivulta

Hallintolain 41 §:n mukaisesti varataan kuntalaisille sekä niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin jätehuoltomääräyksillä voi olla huomattava vaikutus, mahdollisuus tutustua luonnoksiin ja lausua mielipiteensä asiasta. Kirjallinen mielipide tulee toimittaa 28.10.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella Joensuun alueellinen jätelautakunta, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse jatelautakunta@joensuu.fi

Lisätiedot: vs. jätehuoltosuunnittelija Essi Hämäläinen, puh. 050 412 6945, sähköposti essi.hamalainen@joensuu.fi

Joensuu 27.9.2022
Joensuun alueellinen jätelautakunta

SomeShare