KUULUTUKSET

angle-left Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, Valio Oy

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, Valio Oy

Valio Oy:n Joensuun tehtaan ympäristöluvan nro 33/2020 lupamääräyksen 3 mukainen esitys raja-arvoista viemäriin johdettaville vesille ja selvitys viemäriin johdettavien häiriöpäästöjen vähentämismahdollisuuksista sekä jatkuvatoimisen tarkkailun tehostamisesta.


Kuulutus

Itä-Suomen aluehallintovirasto

SomeShare