KUULUTUKSET

angle-left Kuulutus ympäristökatselmuksista 2022

Kuulutus ympäristökatselmuksista 2022

Joensuun rakennus- ja ympäristölautakunta on 20.4.2022 §:ssä 28 päättänyt aloittaa ympäristökatselmukset toukokuun ja kesäkuun aikana painottaen Marjalan ja Tuupovaaran alueita. Lisäksi katselmoidaan kohteet, joista on tullut huomautuksia. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä Joensuun kaupungin rakennusjärjestys velvoittaa kiinteistön omistajia ylläpitämään rakennusten ja piha-alueiden siisteyttä yllä erityisesti siten, etteivät ne rumenna ympäristöä tai aiheuta ympäristöhaittaa. Tarvittaessa kiinteistön haltijalle voidaan antaa kehotus ryhtyä kunnostus- ja siistimistoimenpiteisiin.

Lisätietoja: rakennusvalvontainsinööri Jarmo Tuupainen, puh. 050 561 5681, jarmo.tuupainen@joensuu.fi

Joensuussa 26.4.2022

Joensuun rakennus- ja ympäristölautakunta

SomeShare