KUULUTUKSET

angle-left Koulukadun-Rauhankadun kiertoliittymän asemakaavan muutosehdotus nähtävänä

Koulukadun-Rauhankadun kiertoliittymän asemakaavan muutosehdotus nähtävänä

Koulukadun ja Rauhankadun liittymässä parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta mahdollistamalla kiertoliittymän toteuttaminen. Samalla muutetaan Kajaanintien maantiealuetta katualueeksi.

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 22.10.–23.11.2020 seuraavissa paikoissa:

Verkkosivuille on avattu Kysy kaavoista -osa, jossa kaavaa koskeva keskustelukenttä on avoinna kaavan nähtävillä pidon ajan (www.joensuu.fi/kysy-kaavoista).

Kaavaehdotuksesta voi jättää palautetta viimeistään 23.11.2020 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu. Seuraavassa vaiheessa kaupunginvaltuusto päättää ehdotuksen hyväksymisestä.

Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija Sanna Seppänen, sanna.seppanen@joensuu.fi.

21.10.2020

SomeShare