KUULUTUKSET

angle-left Julkipano rakennuslupa 2020-237

Julkipano rakennuslupa 2020-237

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 17.6.2020 § 34 käsitellyt Asunto Oy Joensuun Yläpihan tekemän oikaisuvaatimuksen koskien tarkastusinsinöörin 14.5.2020 § 225 tekemää rakennus-lupapäätöstä asuinrakennuksen ja maalämpökaivon rakentamiseen. Asunto Oy Joensuun Yläpiha vaatii tehtäväksi radontutkimuksen sekä ei hyväksy hulevesien imeytystä rakennettavalle tontille. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä Asunto Oy Joensuun Yläpihan tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa tarkastusinsinöörin tekemän rakennuslupapäätöksen 14.5.2020 § 225 lupanumero 2020-237.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 22.6. – 22.7.2020 Joensuun kaupungin rakennusvalvonnassa, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Päätöksen antopäivä on 22.6.2020

Valituskirjelmä tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella, Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Valituksen voi myös tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tällöinkin vali-tuksen on oltava perilla viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä tulee toimittaa 22.7.2020 mennessä.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, puh. 050 330 6295, jukka.hyttinen@joensuu.fi

Joensuussa 18.6.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare