KUULUTUKSET

angle-left Joensuun keskustan suojelukaava lainvoimainen

Joensuun keskustan suojelukaava lainvoimainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2022 (§ 65) Joensuun keskustan suojelukaavan ja tonttijaon. Hyväksymispäätöksestä tehtiin valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.9.2022 (§ 311) määrännyt kaupunginvaltuuston hyväksymän 13.6.2022 (§ 65) Joensuun keskustan suojelukaavan tulemaan voimaan muita kuin valituksenalaisilta osiltaan.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 9.12.2022, päätöksellään 2765/2022 hylännyt kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen.

Korkein hallinto-oikeus on 7.8.2023 päätöksellään 2294/2023 hylännyt hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen.

Kaupunginvaltuuston päätös 13.6.2022 § 65 on nyt lainvoimainen myös niiltä osin, kun kaavasta oli tehty valitus. Kaava on siten kokonaisuudessaan lainvoimainen.
 

24.8.2023

Joensuun kaupunki
Kaupunginhallitus

 

SomeShare