KUULUTUKSET

angle-left Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta,Mt 484 Pyhäseläntie jk+pp-tie, Joensuu, tiesuunnitelma

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta,Mt 484 Pyhäseläntie jk+pp-tie, Joensuu, tiesuunnitelma

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 10.1.2022 Väyläviraston tietoverkossa osoitteessa https://vayla.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 10.1.2022 – 9.2.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirasto, Projektien toteutus Jetro Ma-tilainen, puh. 050 505 1513, jetro.matilainen@vayla.fi

Kuulutus.pdf

10.1.2022
Väylävirasto

 

SomeShare