KUULUTUKSET

angle-left Ilmoitus kuulutuksesta, Itä-Suomen Murskauskeskus Oy:n ympäristöluvan tarkastaminen ja muuttaminen

Ilmoitus kuulutuksesta, Itä-Suomen Murskauskeskus Oy:n ympäristöluvan tarkastaminen ja muuttaminen

 

Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa ISAVI_10196_2019

20.4.2021

Itä-Suomen aluehallintovirasto

SomeShare