KUULUTUKSET

angle-left Esitys jätehuoltomääräysten muutoksesta nähtävänä

Jätehuoltomääräyksiin esitetään muutosta astioiden hankintavastuun osalta

Joensuun alueellinen jätelautakunta ehdottaa siirtymistä käytäntöön, jossa kunnallinen jätehuoltoyhtiö Puhas Oy vastaa 140–660 litran jäteastioiden hankinnasta ja toimittamisesta asiakkaille (ns. jäteastiapalvelu). Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan tämän vuoksi lisättäväksi yksi pykälä (23 a) ja muutettavaksi kahden pykälän (6 ja 7) sanamuotoa.

Ehdotettu muutos tapahtuisi asteittain. Asiakkaiden rikkoontuneiden astioiden tilalle jäteyhtiö toimittaa yhtiön hankkimat astiat asiakkaiden käyttöön. Uusi jätehuollon asiakas, jolla astioita ei entuudestaan ole, saa astiat käyttöön Puhakselta liittyessään jätehuoltoon. Jäteastiapalvelu koskee jätelajeja, joissa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus (poltettava jäte ja biojäte).

Nykyisin vastuu astioiden hankkimisesta ja astian rikkoontuessa sen korvaamisesta ehjällä jätehuoltomääräysten mukaisella astialla on kiinteistön haltijalla. Reilun kahden vuoden ajan Puhas on jo kokeillut toimintamallia, jossa se on vaihtanut rikkoontuneet astiat ehjiin. Käytäntö on parantanut työturvallisuutta ja astiakantaa ja siitä on saatu myönteistä palautetta asiakkailta. Kokeilu päättyy kuluvan vuoden lopussa. Puhas on jätetaksavalmistelun yhteydessä esittänyt jätelautakunnalle käytännön vakiinnuttamista sekä laajentamista koskemaan myös uusien asiakkaiden astioita. Jatkossa astiakustannukset huomioidaan 140–660 litran astioiden tyhjennysmaksuissa.

Jätelautakunta käsitteli käytännön edellyttämää kunnallisten jätehuoltomääräysten muutosta kokouksessaan 29.10.2020 (§ 23). Lautakunnan päätöksen mukaan muutosesitys pidetään nähtävänä 2.–27.11.2020 samaan aikaan jätetaksaehdotuksen kanssa. Tutustu linkistä jätelautakunnan käsittelyyn jätehuoltomääräysten muuttamisesta.

Hallintolain 41 §:n mukaisesti varataan kuntalaisille sekä niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin ehdotetulla päätöksellä voi olla huomattava vaikutus, mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja lausua asiasta mielipiteensä.

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 27.11.2020 mennessä osoitteella Joensuun alueellinen jätelautakunta, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu, tai sähköpostitse osoitteella jatelautakunta@joensuu.fi.

Lisätiedot: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, puh. 050 412 6945, sähköposti anna.kettunen@joensuu.fi.

SomeShare