Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Hyvinvointilautakunnan kurinpitojaosto

Hyvinvointilautakunnan kurinpitojaosto

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Hyvinvointilautakunnan kurinpitojaosto

Kurinpitojaostoon kuuluu kolme hyvinvointilautakunnan jäsenistään tai varajäsenistään valitsemaa jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Hyvinvointilautakunnan kurinpitojaosto

Hyvinvointilautakunnan kurinpitojaoston jäsenet 2017-2021

Sivu arviointi ja palaute