Kulttuuripalkinto otsikko

Kulttuuripalkinto

Kulttuuripalkinto

Sivistys- ja vapaa-aikajaosto jakaa vuosittain kulttuuripalkinnon, jonka suuruus on 3 000 euroa. Taidepalkinnon perusteet on hyväksytty kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksessa 26.11.2002 § 105 ja palkinnon nimi on muutettu kulttuuripalkinnoksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnassa 27.9.2006 § 124.

  1. Joensuun kaupungin sivistys- ja vapaa-aikajaosto voi vuosittain myöntää kulttuuripalkinnon yhdelle tai useammalle joensuulaiselle ammattitaiteilijalle, taiteen harrastajalle tai kulttuurijärjestölle tai -ryhmälle.
  2. Palkinnon myöntämisen perustana on aktiivinen toiminta jollakin taiteen alalla, saavutettu erinomainen taso tai taiteellisella toiminnalla kaupungille tuotettu valtakunnallinen julkisuus.
  3. Kulttuuripalkinnon saajan valitsee sivistys- ja vapaa-aikajaosto.
  4. Kulttuuripalkinnon myöntämisajankohdan päättää sivistys- ja vapaa-aikajaosto ja palkinnon suuruuden päättää hyvinvointilautakunta.

Taidepalkintojen saajat

Taidepalkinnot ajalla 1981–2004

Kulttuuripalkinnon saajat

Kulttuuripalkinto 2005–

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute