Kulttuuripalkinto otsikko

Joensuun kulttuuripalkinto

Kulttuuripalkinto

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta jakaa vuosittain Joensuun kulttuuripalkinnon, jonka suuruus on 3 000 euroa. Taidepalkinnon perusteet on hyväksytty kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksessa 26.11.2002 § 105. Palkinnon nimi on muutettu kulttuuripalkinnoksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnassa 27.9.2006 § 124 ja Joensuun kulttuuripalkinnoksi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksessa 21.10.2020 §84.

  1. Joensuun kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta voi vuosittain myöntää Joensuun kulttuuripalkinnon yhdelle tai useammalle joensuulaiselle ammattitaiteilijalle, taiteen harrastajalle tai kulttuurijärjestölle tai -ryhmälle.
  2. Palkinnon myöntämisen perustana on aktiivinen toiminta jollakin taiteen alalla, saavutettu erinomainen taso tai taiteellisella toiminnalla kaupungille tuotettu valtakunnallinen julkisuus.
  3. Joensuun kulttuuripalkinnon saajan valitsee kulttuuri- ja liikuntalautakunta.
  4. Joensuun kulttuuripalkinnon myöntämisajankohdan ja palkinnon suuruuden päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta.

Kulttuuripalkinnon saaja palkitaan perinteisesti osana Joensuu-päivän palkintojenjakotilaisuutta 29.11.

Taidepalkintojen saajat

Taidepalkinnot ajalla 1981–2004

Kulttuuripalkinnon saajat

Kulttuuripalkinto 2005–

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute