Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan kuuluu 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimialaan kuuluvat kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä konservatorion ja kansalaisopiston toiminnan järjestäminen. Lautakunnan toimialaan kuuluivat myös museot, kaupunginorkesteri, seutukirjasto ja urheiluakatemian toiminnan koordinointi. Lautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännön mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. Lautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokoukset 2021:
Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden neljännen viikon keskiviikkona.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenet 2021–2025