Talouden sopeutus, Esitys koulu- ja päiväkotiverkon sopeuttamisesta, sivun otsikko

Esitys koulu- ja päiväkotiverkon sopeuttamisesta

Talouden sopeutus 2024 – Esitys koulu- ja päiväkotiverkon sopeuttamisesta

Joensuun kaupunginvaltuusto sai talousseminaarissa maanantaina 22. tammikuuta nähtäväksi esityksen muutoksista kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkoon.

Esityksen mukaan Joensuu luopuisi vuoteen 2031 mennessä yhdeksästä alakoulusta, kaksi yhtenäiskoulua muuttuisi yläkouluiksi ja yhdestä lukiosta sekä yhden koulun rakentamisesta luovuttaisiin. Lisäksi esityksessä kaupunkiin rakennettaisiin seitsemän uutta päiväkotia, joihin yhdistettäisiin 18 yksikön toiminta. Omien yksiköiden ohella kaupunki käy keskustelua Itä-Suomen koulun koulutoiminnan lakkauttamisesta.

Koulujen osalta esitys toisi valmistuttuaan kaupungin talouteen tämänhetkisten tietojen mukaan noin kuuden miljoonan euron, lukion osalta 160 000 euron ja päiväkotien osalta 1,5 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.   


 

Miksi palveluverkkosopeutusta esitetään?

Joensuun kouluikäisten lasten määrä on radikaalissa laskussa. Ennusteen mukaan vuonna 2030 peruskoululaisia on yli 900 oppilasta vähemmän kuin vuonna 2024. Voimakkaimmin muutos kohdistuu 2020-luvulla alakouluihin ja saavuttaa yläkoulut ja lukiot 2030-luvun alussa. Maahanmuutto paikkaa osaltaan oppilasmäärän kehitystä. Maahanmuuttajien osalta oppilaat keskittyvät vahvasti kantakaupungin kouluihin.

Lue lisää Joensuun väestökehityksestä: Väestörakenne, palvelut ja talouden sopeutus

Koulutus on Joensuun kaupungin toiminnasta euro- ja henkilömääräisesti suurin toimiala. Sen takia palveluverkkoa on tarkasteltavana osana talouden sopeutusta. Palveluverkko on kustannuksiltaan suurin ja monella tapaa hankalin käsiteltävä kokonaisuus. Jotta tarpeelliset kuulemiset ja vaikutusmahdollisuudet turvataan, esitys palveluverkon sopeuttamisesta koulujen ja päiväkotien osalta tuodaan julki jo valmistelun varhaisessa vaiheessa.

Ikäluokkien kutistuminen pienentää Joensuun kaupungin saamia valtionosuuksia. Lasten määrän laskiessa koulutus täytyy järjestää entistä pienemmällä rahamäärällä. Joensuussa koulutuksen kantava ajatus on ”Kouluissa opettajat opettavat oppilaita. Eivät seinät.”

Mikäli seiniä pidetään yllä, eikä palveluverkkoa kavenneta, säästäminen kohdistuu ihmisiin ja laatuun. Palveluverkon sopeuttaminen mahdollistaa sen, etteivät sopeutukset kohdistu tuntiresurssiin eli opetukseen. Sopeutusesityksen kantava ajatus on se, että Joensuun kaupunki voi tarjota oppilasmäärään suhteutettuna opetusta samalla tasolla kuin nyt.

Lue lisää opetuksen järjestämisestä: Talouden sopeuttamisen vaikutukset kouluverkkoon

Syntyvyyden muutos

Syntyneet 2012–2023

 • 2012, 814
 • 2013, 748
 • 2014, 761
 • 2015, 739
 • 2016, 689
 • 2017, 664
 • 2018, 634
 • 2019, 556
 • 2020, 598
 • 2021, 613
 • 2022, 576
 • 2023, 504

Yhteenveto alakoulut

Koulut, joiden lakkauttamista esitetään ja alustava aikataulu:

 • Louhiojan koulu 2025
 • Rekivaaran koulu 2025
 • Kanervalan koulu 2025 (säätiölle esitetään samassa kiinteistössä toimivan Itä-Suomen koulun opetuksen lopettamista)
 • Kiihtelysvaaran koulu 2026
 • Tuupovaaran koulu 2026
 • Iiksenvaaran koulu 2026
 • Mutalan koulu 2026–2029 (lopetus portaittain)
 • Pataluodon alakoulu 2026–2031 (muutetaan yläkouluksi, lopetus portaittain)  
 • Niittylahden koulu 2027
 • Suhmuran koulu 2027
 • Uimaharjun alakoulu 2029 (muutetaan yläkouluksi)

Lisäksi esityksen mukaan Niittylahdenrantaan ei rakenneta uutta alakoulua.

Esityksen kustannusvaikutus on selvityksen mukaan noin kuusi miljoonaa euroa vuodessa. Kustannusvaikutus tarkentuu selvityksen edetessä. Kustannusvaikutukset syntyvät ruokailukustannusten alentumisesta, kiinteistöjen ylläpitokustannusten alentumisesta sekä henkilöstösäästöistä. Kustannusvaikutuksissa on huomioitu koulukuljetuskustannusten nousu.

Esityksen vaikutus henkilöstöön ei ole suuri. Esitys ulottuu vuoteen 2031, jona aikana eläköitymisten määrä on huomattavasti suurempi, kuin koulujen lakkauttamisesta aiheutuva henkilötyövuosien väheneminen.

Esityksessä tarkastellaan alakouluverkkoa. Yläkouluverkon osalta sopeutustoimia on tehty viimeisen vuosikymmenen aikana.

Yhteenveto lukiot

Lukioverkon osalta Pyhäselän lukio opetus yhdistettäisiin Lyseon ja Yhteiskoulun lukioiden toimintaan. Yhdistämisen kustannusvaikutus on selvityksen mukaan noin 160 000 euroa vuodessa. Yhdistämisen aikataulu on esityksessä avoin.

Yhteenveto päiväkodit

Uudet ja siirtyvät päiväkodit ja alustava aikataulu:

 • Penttilän päiväkodin laajennus 2025–2026 (siirtyy Petäikkölän ja Pääskyn päiväkodit)
 • Utran uusi päiväkoti 2025–2027 (siirtyy Utran, Väisälänkadun ja Ollilan päiväkoti sekä Miilun esiopetus)
 • Noljakan uusi päiväkoti 2025–2027 (siirtyy Tarpojan, Äkkiväärän ja Kaislan päiväkodit)
 • Multimäen uusi päiväkoti 2025–2027 (siirtyy Kissamäen ja Tuulikanteleen päiväkodit sekä alueen perhepäivähoito)
 • Heinävaaran uusi päiväkoti 2026 (siirtyy Heinävaaran, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran päiväkodit)
 • Enon uusi päiväkoti 2026–2027 (siirtyy Uimaharjun päiväkoti Touhutupa, Enon päiväkoti Metsätähti, Enon Ahotien ryhmäperhepäiväkoti, Enon Harjutien ryhmäperhepäiväkoti, Enon perhepäivähoito)
 • Reijolan uusi päiväkoti 2026–2027 (siirtyy Reijolan, Niittylahden ja Niittylahdenrannan päiväkodit sekä Satakielentien ryhmäpäiväkoti)

Päiväkotien osalta Joensuun kaupungin palveluverkko on sirpaleinen ja koostuu useista pienistä yksiköistä. Esitys pohjautuu pienten yksiköiden ryhmien sijoittamiseen osaksi suurempia yksiköitä, jolloin säästöjä syntyy ruokailukustannusten alentumisesta, kiinteistöjen ylläpitokustannusten alentumisesta sekä muun muassa ryhmien tehokkuuteen, sijaistamiseen ja lomajärjestelyihin liittyvistä henkilöstösäästöistä.  

Esityksen mukainen yksiköiden sopeuttaminen vaatii uusia investointeja eli uusien päiväkotien rakentamista. Esityksessä seitsemän uutta päiväkotien korvaa 18 yksikköä. Investointikustannukset huomioidenkin päiväkotiverkon sopeutustoimet tuovat kustannussäästöjä toiminnan tehostuessa.

Uudet suuremmat päiväkodit mahdollistavat laadukkaammat palvelut kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan, avustajat ja riittävät resurssihenkilöt. Isomman yksikön ryhmät ovat muuntautumiskykyisempiä kuin pienten ja mahdollistavat paremmin isojen ja pienten ryhmät sekä sisarusryhmät. Esityksessä varhaiskasvatuksen säästöt syntyvät seiniä yhdistelemällä, ei toimintaa supistamalla.

Esityksen kustannusvaikutus on selvityksen mukaan noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannusvaikutus tarkentuu selvityksen edetessä.

Myöhemmin valmistuvat palveluverkkoesitykset

Joensuun talouden tasapainottamisen tarve on yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Pelkkä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon sopeuttaminen ei riitä tasapainottamaan taloutta.

Osana talouden sopeutusta tarkastellaan myös muuta palveluverkkoa, kuten lukioita, kirjastoja sekä nuorison, kulttuurin ja liikunnan tiloja. Valtuustolle esiteltiin maanantaina 19.2. vaihtoehtoja muun palveluverkon järjestämiseen. Lue esityksestä täältä.

Ennakko- ja lapsivaikutusten arviointi

Esitys alakoulu- ja päiväkotiverkosta tuotiin julki varhaisessa vaiheessa, jotta ennen päätöksentekoa on mahdollista tehdä riittävää vaikutusten arviointia. Palveluverkkoon liittyvät päätökset vaikuttavat laajasti koko kaupunkiin ja erilaiset näkökulmat tulee ottaa päätöksenteossa huomioon.

Valmistelusta voi antaa palautetta kyselyiden ja avoimen palautekanavan kautta:

Lisäksi palautetta kerätään kyselyiden avulla esikoululaisilta ja koululaisilta sekä varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunnalta (lapsivaikutusten näkökulmasta).

Ennakko- ja lapsivaikutusten arvioinnit tehdään ja julkaistaan osana selvitysprosessia päätösesitysten yhteydessä.  

Mitä tapahtuu, jos muutoksia ei toteuteta

Palveluverkkoon esitetään muutoksia, jotta palveluiden laatutaso on mahdollista säilyttää. Mikäli yksiköiden määrästä aiheutuvia kiinteitä kuluja ei saada sovitettua pienenevien lapsimäärien tasolle, kohdistuu sopeutuspaineet laatutasoon, kuten opetukseen.

Mikäli nykyinen palveluverkko säilytetään lapsimäärän laskiessa, tulisi koulutuksen ja varhaiskasvatuksen rahoitus järjestää esimerkiksi tuloverotusta nostamalla tai kattamalla rahoitus muista kaupungin palveluista. Koska talouden tasapainottamisen mittakaava on niin suuri, aiheuttaisi nykyisen palveluverkon ylläpito huomattavan verojen nostamisen ja palvelujen leikkaamisen tarpeen.  

Milloin asiasta päätetään?

Koko talouden sopeutuksen esitys on määrä tuoda valtuuston päätettäväksi 17.6.2024.   

Miten voi vaikuttaa?

Valmistelusta voi antaa palautetta kyselyiden ja avoimen palautekanavan kautta:

Talouden sopeutuksesta järjestetään keskustelutilaisuuksia huhtikuun aikana, jolloin valmistelut ovat julki. Avoimet tilaisuudet järjestetään kaikissa pitäjissä ja keskustassa:

 • tiistaina 09.4. klo 18–20 Pyhäselän koulu (Opettajantie 2, Hammaslahti  
 • keskiviikkona 10.4. klo 18–20 Kiihtelysvaaran Suojapirtti (Tulrompsuntie 2, Kiihtelysvaara)  
 • torstaina 11.4. klo 18–20 Tuupovaaran nuorisotalo (Urheilutie 10, Tuupovaara)   
 • maanantaina 15.4. klo 18–20 Tiedepuisto, Louhela-Sali (Länsikatu 15, Joensuu)  
 • tiistaina 16.4. klo 18–20 Uimaharjun koulu (Harjunraitti 9, Uimaharju)   

 

Taustamateriaalit

Talouden sopeutuksen prosessi_esitys 22.1.2024
Hyvinvoinnin toimialan esitys 22.1.2024
Palveluverkon sopeutuksen kustannusvaikutukset_esitys 22.1.2024
Joensuun koulutuksen palveluverkko_lautakunta 30.1.2024
Nykyiset ja ehdotetut oppilaaksiottorajat