Kulttuuri, kohdeavustukset, sivun otsikko

Kohdeavustukset 2021

Kulttuurin kohdeavustukset

Kohdeavustusten kautta on mahdollista hakea rahoitusta useisiin eri kohteisiin. Avustuksia on myönnetty mm. tapahtumiin, näyttelyihin, konserttitoimintaan ja työpajoihin. Kulttuuripalveluilta haetaan kohdeavustusta monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja hakemusta tehdessä kannattaa aina tarkastaa millaisiin kohteisiin avustusta ei myönnetä. Alla olevissa ohjeissa löytyy tästä lisää tietoa.

Kulttuuripalvelujen kohdeavustus voi olla korkeintaan puolet (50 %) toteutuneista kokonaismenoista. Hakijan on siis varauduttava, että löytyy joko omaa tai muuta rahoitusta. Samoin hakijan on varauduttava siihen, että myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen tilityksen perusteella.

Kohdeavustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen, toiminnan laatuun ja laajapohjaisuuteen sekä hakijan muualta saamaan tukeen.

 

Perustiedot avustuksesta

 • Yli 2 000 euron kohdeavustukset
  • Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein, jonka kotikunta on Joensuu ja joka on toiminut vähintään yhden toimintavuoden
 • 2 000 euroa tai alle kohdeavustukset
  • Avustusta voi hakea
   • Yksityishenkilö, koti- ja verotuskunta on Joensuu
   • Ammattitaiteilijoista koostuva työryhmä, yhteyshenkilön koti- ja verotuskunta on Joensuu
    Hakemusasiaa hoitavaksi yhteyshenkilöksi (hakijaksi) voidaan merkitä yksi henkilö ja hänen osoitteensa.
    Yhteyshenkilö hakee avustusta työryhmälle henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.
    Yhteyshenkilön tulee olla joensuulainen (koti- ja verotuskunta). Työryhmän muut jäsenet ja kotipaikka on hakemuksessa kuitenkin aina mainittava nimeltä.
    Haettavan avustuksen tulee kohdentua Joensuuhun.
 •  Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein, jonka kotikunta on Joensuu ja joka on toiminut vähintään yhden toimintavuoden. 

Hakeminen

 • Hakuajat
  • Yli 2 000 euron kohdeavustukset:
   • 2021: 16.11.–16.12.2020 klo 15.00
   • Avustuksista päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta.
   • 2021 avustuksista pyritään tekemään päätökset alkuvuoden 2021 aikana.
  • 2 000 euroa tai alle kohdeavustukset:    
   • 2021
   • 18.1.–19.2.2021 klo 15.00
   • 1.9.-30.9.2021 klo 15.00
   • Varahaku 16.11.-16.12.2021 klo 15
   • Varahaun avustuksia myönnetään, mikäli avustusrahaa on vapautunut
    jo myönnetyistä avustuksista.
   • Avustuksista päättää kulttuurisihteeri.

Kohdeavustusta ei myönnetä

 • Jälkikäteen tapahtumiin tai muihin haettaviin kohteisiin.
 • Mikäli hakija on jo saanut avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Joensuun kaupunkikonsernilta (esim. rahoitusta, tilankäyttöä tai kalustoa veloituksetta tai alennettuun hintaan, työpanosta jne.).
 • Tallenteisiin tai painotuotteisiin, sisältäen myös esituotannon (esim. äänitteet tai julkaisut jne.).
 • Peruskoulutukseen eikä ammatilliseen koulutukseen tai opinnäytetöihin. (esim. opintomatkat, opinnäytteisiin liittyvät hankinnat tai tuotannot).
 • Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin.
 • Hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen, mainonta tai muu liiketaloudellinen toiminta.
 • Kaluston hankintaan (esim. tietokoneet, äänitekniikka, soittimet tai suuret kertahankinnat pientarvikkeita, tilojen kalustaminen jne.).
 • Joensuun kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille.
 • Ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin.
 • Talkootyön laskennallisiin kustannuksiin.
 • Harrastus- ja virkistysmatkoihin.
 • Toimi-, työ- tai harrastustilan vuokrakustannuksiin.

 

Liitteet

Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein.

Hakemuksen täytön yhteydessä

 • Selvitys sääntöjen mukaisista nimenkirjoittajista
 • Säännöt (ensimmäisellä hakukerralla tai jos sääntöihin on tullut muutoksia).

Tilityksen yhteydessä:

 • Edellisen kauden toimintakertomus
 • Edellisen kauden tilinpäätös
 • Edellisen kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Heti asiakirjojen valmistuttua:

 • Kuluvan kauden toimintakertomus
 • Kuluvan kauden tilinpäätös
 • Kuluvan kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Yksityishenkilö

 • Ansioluettelo (CV)
 • Työsuunnitelma

Työryhmä

 • Työryhmän jäsenten ansioluettelot (CV)
 • Työsuunnitelma

 

Avustuksen käyttö, tilittäminen ja raportointi                         

 • Avustusta voidaan käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen ja sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty.
 • Kulttuurisihteeri voi päättää vähäisistä käyttötarkoituksen muutoksista viranomaispäätöksenä.
 • Kohdeavustuksen saajan ei enää tarvitse lähettää kuittikopioita tai vastaavia tilityslomakkeen mukana. Ne on kuitenkin säilytettävä mahdollista tarkastusta tai lisäselvitystä varten.
 • Tilityksen hyväksymisen jälkeen kohdeavustus maksetaan avustuksen saajan tilille
  • Huom. Työryhmän yhteyshenkilön on annettava henkilökohtainen tilinumero avustuksen maksua varten! Työryhmälle myönnettyä avustusta ei voi maksaa esim. yhdistyksen tilille
 • Tiliselvitys ja raportti on tehtävä viimeistään:
  • 2021: 30.11.2021 mennessä
 • Yli 1 000 euron suuruisista kohdeavustuksista on mahdollista sopia erillisellä sopimuksella tilitys kahdessa erässä.
 • Tilitys ja raportti tehdään sähköisesti Miunpalveluiden kautta.
 • Yhdistykset ja osuuskunnat kirjautuvat Miunpalveluihin yhdistystunnuksilla.
 • Yksityishenkilöt ja työryhmän yhteyshenkilö kirjautuu Miunpalveluihin omalla henkilökohtaisella pankkitunnuksella.
 • Lomake:https://www.joensuu.fi/sahkoinen-asiointi -> Kulttuuri ja vapaa-aika
 • Avustuspäätökset raukeavat ilman eri päätöstä jos:
  • Tilityslomaketta ja raporttia ei ole toimitettu määräaikaan mennessä
  • Tilitys ei ole täysin kunnossa (raportti, tilityslomake ja liitemateriaalit)