Kulttuuri, kohdeavustukset, sivun otsikko

Kohdeavustukset

Kulttuurin kohdeavustukset

Vuoden 2019 kohdeavustukset

Kuka voi hakea:
Yli 2 000 euron kohdeavustukset:

 • Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein, jonka kotikunta on Joensuu ja joka on toiminut vähintään yhden toimintavuoden.


2 000 euroa tai alle kohdeavustukset:

 • Yksityishenkilö, koti- ja verotuskunta on Joensuu
 • Ammattitaiteilijoista koostuva työryhmä, yhteyshenkilön koti- ja verotuskunta on Joensuu
  • Hakemusasiaa hoitavaksi yhteyshenkilöksi (hakijaksi) voidaan merkitä yksi henkilö ja hänen osoitteensa. Hän hakee avustusta työryhmälle henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Yhteyshenkilön tulee olla joensuulainen (koti- ja verotuskunta). Työryhmän muut jäsenet ja kotipaikka on hakemuksessa kuitenkin aina mainittava nimeltä.
  • Haettavan avustuksen tulee kohdentua Joensuuhun.
 • Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein, jonka kotikunta on Joensuu ja joka on toiminut vähintään yhden toimintavuoden. 

Teemakokonaisuudet

 • Yli 2 000 euron kohdeavustusten sisällä on varattu erillinen rahoitus kahdelle teemakokonaisuudelle,
  joita voivat hakea joensuulaiset yhdistykset ja osuuskunnat, jotka eivät toimi liiketaloudellisin perustein. Hakuaika 15.11.–17.12.2018 klo 15.00

1. Joensuun kauppatorille tuotettavat tapahtumat tai toiminta 5 000 €

 • Avustuksesta päättää sivistys- ja vapaa-aikajaosto
 • Avustusta voi hakea joko osaa varatusta rahoituksesta tai koko summaa
 • Muuten normaalit kohdeavustuksen menettelyt eli esim. avustuksen osuus voi olla max. 50 % menoista ja tilitys sekä avustuksen maksu kuten muissa kohdeavustuksissa

2. Kulttuurin kokeilutoiminta 5 000 €

 • Menetelmien testaamiseen, tapahtumien tuottamiseen, uusien asioiden omaksumiseen jne.
 • Avustuksesta päättää sivistys- ja vapaa-aikajaosto
 • Avustusta voi hakea joko osaa varatusta rahoituksesta tai koko summaa
 • Avustus on riskirahoitusta eli tilitystä ei tarvitse tehdä vaan raportointi 30.11.2019 mennessä

Huomioikaa, että hakemukseen on valittava vain yksi haettava vaihtoehto!

Kulttuuripalvelujen kohdeavustus voi olla korkeintaan puolet (50 %) toteutuneista kokonaismenoista. Hakijan on siis varauduttava omarahoitusosuuteen ja/tai muun rahoituksen hankkimiseen.

Kohdeavustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen, toiminnan laatuun ja laajapohjaisuuteen sekä hakijan muualta saamaan tukeen.

Kohdeavustusten hakuajat:

Yli 2 000 euron kohdeavustukset:

 • 15.11.–17.12.2018 klo 15.00

Avustuksista päättää sivistys- ja vapaa-aikajaosto.
Vuoden 2019 avustuksista pyritään päättämään 2019 alkuvuoden aikana.

2 000 euroa tai alle kohdeavustukset: 

 • 15.1.-15.2.2019 klo 15.00
 • 1.9.-30.9.2019 klo 15.00
 • Varahaku 15.11.-16.12.2019 klo 15

Varahaun avustuksia myönnetään, mikäli avustusrahaa on vapautunut jo myönnetyistä avustuksista.

Avustuksista päättää kulttuurisihteeri.

Hakulomakkeet

Kohdeavustusta ei myönnetä

 • Jälkikäteen tapahtumiin tai muihin haettaviin kohteisiin.
 • Mikäli hakija on jo saanut avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Joensuun kaupunkikonsernilta (esim. rahoitusta, tilankäyttöä tai kalustoa veloituksetta tai alennettuun hintaan, työpanosta jne.).
 • Tallenteisiin tai painotuotteisiin, sisältäen myös esituotannon (esim. äänitteet tai julkaisut jne.).
 • Peruskoulutukseen eikä ammatilliseen koulutukseen tai opinnäytetöihin. (esim. opintomatkat, opinnäytteisiin liittyvät hankinnat tai tuotannot).
 • Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin.
 • Hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen, mainonta tai muu liiketaloudellinen toiminta.
 • Kaluston hankintaan (esim. tietokoneet, äänitekniikka, soittimet tai suuret kertahankinnat pientarvikkeita, tilojen kalustaminen jne.).
 • Joensuun kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille.
 • Ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin.
 • Talkootyön laskennallisiin kustannuksiin.
 • Harrastus- ja virkistysmatkoihin.

 

Liitteet

Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein

Huom.  Yhdistysten ja osuuskuntien toiminnan ja talouden liitteet tallennetaan yhdistystilillä olevaan
dokumenttipankkiin
miunpalvelut.fi/joensuu vain kerran/vuosi.

Hakemuksen täytön yhteydessä

 • Selvitys sääntöjen mukaisista nimenkirjoittajista
 • Säännöt (ensimmäisellä hakukerralla tai jos sääntöihin on tullut muutoksia).

Tilityksen yhteydessä:

 • Edellisen kauden toimintakertomus
 • Edellisen kauden tilinpäätös
 • Edellisen kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Heti asiakirjojen valmistuttua:

 • Kuluvan kauden toimintakertomus
 • Kuluvan kauden tilinpäätös
 • Kuluvan kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Yksityishenkilö

 • Ansioluettelo (CV)
 • Työsuunnitelma

Työryhmä

 • Työryhmän jäsenten ansioluettelot (CV)
 • Työsuunnitelma

 

Kohdeavustusten käyttö, tilittäminen ja raportointi

 • Avustusta voidaan käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen ja sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty.
 • Kulttuurisihteeri voi päättää vähäisistä käyttötarkoituksen muutoksista viranomaispäätöksenä.
 • Kohdeavustuksen saajan ei enää tarvitse lähettää kuittikopioita tai vastaavia tilityslomakkeen mukana. Ne on kuitenkin säilytettävä mahdollista tarkastusta tai lisäselvitystä varten.
 • Tilityksen hyväksymisen jälkeen kohdeavustus maksetaan avustuksen saajan tilille.
 • Huom. Työryhmän yhteyshenkilön on annettava henkilökohtainen tilinumero avustuksen maksua varten! Työryhmälle myönnettyä avustusta ei voi maksaa esim. yhdistyksen tilille

Tiliselvitys ja raportti on tehtävä viimeistään 30.11.2019 mennessä.

Yli 1 000 euron suuruisista kohdeavustuksista on mahdollista sopia erillisellä sopimuksella tilitys kahdessa erässä.

Tilitys ja raportti tehdään sähköisesti Miunpalveluiden kautta.

 • Yhdistykset ja osuuskunnat kirjautuvat Miunpalveluihin tunnuksilla.
 • Yksityishenkilöt ja työryhmän yhteyshenkilö kirjautuu Miunpalveluihin omalla henkilökohtaisella pankkitunnuksella.
 • Lomake Kohdeavustuksen tiliselvitys ja raportointi:
  https://miunpalvelut.fi/joensuu/liikunta-ja-vapaa-aika

Avustuspäätökset raukeavat ilman eri päätöstä jos:

 • Tilityslomaketta ja raporttia ei ole toimitettu määräaikaan mennessä
 • Tilitys ei ole täysin kunnossa (raportti, tilityslomake ja liitemateriaalit)

 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute