Katusuunnitelmat

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Katusuunnitelmassa esitetään katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä suuremmissa hankkeissa kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan.

Katu- ja yleisten alueiden suunnittelu

Suunnitelmissa esitetään kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällysmateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Asukkaiden osallistuminen

Suunnittelun vireilläolosta kuulutetaan paikallislehdissä. Merkittävimmistä hankkeista järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia asukkaille ja kiinteistöjen omistajille. Pienemmissä hankkeissa lähetetään suunnitelmaluonnokset kommentoitavaksi asukkaille.

Katusuunnitelmaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä vähintään 14 vrk. Nähtävänä olosta ilmoitetaan paikallisessa lehdessä ja katuun rajoittuville kiinteistöille kirjeitse. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta.
Muistutus on toimitettava Kaupunkirakennepalveluihin ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Nähtävillä oleviin suunnitelmiin voi tutustua näillä sivuilla.

 

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Nähtävillä olo päättynyt

Suunnitelmat joiden nähtävilläolo on päättynyt

Suunnitelmien ajantasaisuus on aina varmistettava Kaupunkirakennepalveluista kaupunkirakenne@joensuu.fi

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
Näytetään tulokset 1 - 20 / 59
  • thumbnail
    Juuri nyt käyttäjältä

    {title}

  • Muuntamontie 5

    Muuntamontie 5, Joensuu

    Sivu arviointi ja palaute