Kadut ja rakennuskohteet

Uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeisiin kuuluvat liikenne- ja viheralueiden sekä satama- ja ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen. Rakentamishankkeet ovat monien osapuolten yhteistyön tuloksia.

Katujen ja yleisten alueiden rakentaminen

Katujen ja kunnallistekniikan uudisrakentaminen painottuu pääasiassa Multimäen ja Karhunmäen alueille. Joensuun Asemanseutu ja Penttilänranta rakentuvat lähivuosien aikana uudenlaisiksi liikenteen, palvelujen ja asumisen keskuksiksi osana symmetrisen kaupungin kehittämistä.

 

Uudisrakennus-, peruskorjaus- ja kehittämishankkeiden investointiohjelma hyväksytään vuosittainen kaupungin talousarvion yhteydessä. Samalla tehdään myös alustava suunnitelma kahden seuraavan vuoden toteutuskohteista.

Investointiohjelma vuodelle 2020

Katujen rakentamisen ajankohtaisia suunnitelmia

Sivu arviointi ja palaute