Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Hyvinvointilautakunnan kasvastus- ja opetusjaosto

Hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto

Kasvatus- ja opetusjaostoon kuuluu yhdeksän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
Kasvatus-ja opetusjaoston kokoukset 2019: -

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto

Hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaoston jäsenet 2019-2021