Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Hyvinvointilautakunnan kasvastus- ja opetusjaosto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto

Kasvatus- ja koulutuslautakuntaan kuuluu 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, lasten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä nuorisopalvelut. Lisäksi lautakunta toimii ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana toimielimenä kunnassa. Lautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännön mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. Lautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset:
Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden neljännen viikon tiistaina.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenet 2021 - 2025

YHTEYSTIEDOT

Jani Kaasinen

sivistys- ja hyvinvointijohtaja
 050 566 5847
jani.kaasinen@joensuu.fi

Sisko Stedt

asiakirjahallintosihteeri
 050 352 3478
sisko.stedt@joensuu.fi

KAKO-lautakunnan kummipäiväkodit, -koulut ja lukiot

Sivu arviointi ja palaute