Karsikon koulu

Karsikon alakoulussa on 1.–6. luokkien lisäksi VALO- ja NEMO-luokat. Koulussa on 20–25 perusopetusryhmää, jotka jakautuvat yleis- ja pienluokkaopetukseen. Karsikossa käy koulua n. 350 oppilasta. Henkilökuntaa on n. 45. Pääasiallisesti Karsikon koulun oppilaat menevät perusopetuksen yläluokille (luokat 7.–9.) Pielisjoen kouluun.

Yhdessä alkuun Karsikon koulussa

Karsikon koulun järjestyssäännöt

Karsikon koulun arvot

Historiasta tähän päivään

Karsikon koulu aloitti toimintansa Pielisensuun kouluna vuonna 1892. Tarve koulun perustamiselle oli ilmeinen, koska Karsikon sahan ympärille oli syntynyt asukastihentymä, jossa kouluikäisten lasten määrä oli merkittävä ja jatkuvassa kasvussa. Karsikon sahan johtaja C.J. Cederberg oli myötämielinen koulun perustamishankkeelle ja lupasi antaa koulun tarvitsemat tilat veloituksetta Karsikon sahalta. Koulu päätettiin avata mahdollisimman pian ts. heti, kun saadaan opettaja palkatuksi. Koulun ensimmäiseksi opettajaksi palkattiin ylioppilas Hassinen, ja koulu päätettiin aloittaa tammikuun 25. päivänä 1892 kello kymmenen aamulla.

Tuosta ensimmäisestä koulun kellon soitosta Karsikossa on kulunut runsaasti aikaa ja koulun nimi on muuttunut Karsikon kouluksi. Perustehtävä on edelleen sama: karsikkolaisten lasten opettaminen ja kasvattaminen. Meidän koulussamme opitaan yhteistoimin perustiedot ja -taidot, jotka luovat edellytyksiä monipuoliseen tiedonhallintaan, itsenäiseen ajatteluun ja vastuullisuuteen sekä sosiaaliseen toimintaan.Tätä työtä koulumme pyrkii suorittamaan arvostaen ja kunnioittaen pitkää perinnettään ja juuriaan sekä uudistuen ja avautuen ennakkoluulottomasti ympäröivään yhteiskuntaan.

Karsikko school

Every comprehensive school pupil is entitled to basic education, learning materials and school meals free of charge as well as pupil counselling and a safe learning environment.

Karsikko school

  • comprehensive school, elementary classes 1.–6.
  • number of pupils is almost 300 (in 16 groups)
  • number of staff is 30

Our school belongs to UN's environment program (UNEP) Eco Schools -program. We have been a Green Flag school since 2008. We promote sustainable development in everyday activities. Pupils
take part in planning, making decisions, activities and evaluation. We have managed to save energy, decrease the amount of waste and learn a lot about our evironment.

YHTEYSTIEDOT

TERO KEMILÄINEN

APULAISJOHT./ERITYISLUOKANOPETTAJA
 050 562 5942
tero.kemilainen@joensuu.fi

vs. rehtori 1.5.2024 asti

virkavapaalla 1.5.2024 asti

Karsikon koulu

Pohjolankatu 29, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute