Kaupunginjohtajan talousilta, otsikko

Kaupunginjohtajan talousilta

Kaupunginjohtajan talousilta

Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen on laatinut oman ehdotuksensa vuoden 2020 talousarvioksi.

Keskiviikkona 23.10. kaupunginjohtaja järjesti oman talousillan kaupunkilaisille Rantakylässä, Pataluodon koulun auditoriossa.

Mukana oli kolmekymmentä kaupunkilaista eri puolilta Joensuuta. Illan aikana keskusteltiin talousasioista ja kaupungin kuulumisista hyvin aktiivisesti. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille!

Katso talousillan keskustelun video

Illan aikana ehdittiin vastata kymmeneen kysymykseen. Aiheet vaihtelivat Siun sotesta koulurakentamiseen ja viherympäristöstä omavelkaisiin takauksiin.

Keskustelu myös videoitiin, katso video täällä.

Illan keskustelua pohjustaneet diat (talousarvion esittelystä medialle) voit katso täältä.

Edellisten vuosien talousarvioon ja talousarvion laadintaan voit tutustua verkkosivuillamme: www.joensuu.fi/talousarvio.

Vastaukset ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin

Iltaa varten oli voinut lähettää kaupunginjohtajalle kysymyksiä etukäteen. Paikalla ollut väki oli niin aktiivista, että ennakkokysymyksiä ei illan kuluessa ehditty käsitellä. Sen sijaan kysymykset ovat vastauksineen tässä alla. Kirjeitse tullut kysymys on toimitettu myös jatkokäsittelyyn.

 

Kysymys 1:
Miten nuoret on otettu huomioon talousarviossa?

Kysymys 1

Vastaus kysymykseen 1

Kysymys kaksi

Kysymys 2:
Millä rahalla Siun Sote sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää vuonna 2020?
Annoitte heille rahaa vain nykyisen tasoiseen toimintaan, ensi vuonna puretaan kiky, palkat nousevat ja poistot kasvaa 4 milj. €. Talousarviovaje Siun Sotella on 18 milj. €. Oletteko neuvoneet kuntayhtymän johdon kanssa, kuinka palvelut tuotetaan Joensuun asukkaille?

Siun sotessa näyttää lisääntyvän jatkuvasti johtajien, päälliköiden, esimiesten, hallinnon määrät. Kuinka paljon näistä kertyy Joensuulle lisäkustannuksia?

Vastaus kysymykseen 2

Vastaus kysymykseen 2

Kysymys 3

Kysymys 3:
Miten pitkäksi aikaa henkilöstö lomautetaan ja miten pidetään huoli työssäjaksamisesta?
Edelliset lähiesimiehet ovat selityksillään lakkauttaneet virkoja ja nyt työpaikalla on useampi osa-aikaeläkeläinen joita työt ei kiinnosta niin kokoaikaiset joutuvat venymään, tulee sairaslomia. Kaikki puhuvat että pitäisi venyä ja joustaa, ei asiat toimi näin.

 

Toinen samasta teemasta:

Onko kaupunkiorganisaatio kartalla yt-neuvottelujen mahdollisesti aikaansaamien henkilöstöongelmien aiheuttamiin palvelutasojen laskuun jotka ovat ennenkin ilmenneet esim. paineista vastuuttomasti ja asiattomasti käyttäytyvinä työntekijöinä?

Vastaus kysymykseen 3

Vastaus kysymykseen 3

Kysymys 4

Kysymys 4:
Miten tulevien vuosien kuntasuunnitelmissa näkyy varautuminen ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin?
Tämän päivän suunnitelmissa pitäisi mielestäni alkaa näkyä konkreettisia toimenpiteitä kuntalaisten hiilidioksidia tuottavan liikkumisen vähentämiseksi. Esim. kulttuuritilaisuuksia varten ei pidä enää rakentaa isoja musiikki- ja kulttuuritaloja kaupungin keskustaan, jonne porukka matkustaa autoilla. Vaan kylille varataan muun kunnallisen rakentamisen yhteyteen tilat kulttuuritoiminnalle.

Samoin kuntalaisten liikuntapalveluja tulisi pyrkiä hajottamaan, niin että jokaiselta kylältä löytyisi kaikille kyläläisille mahdollisimman monipuolisia liikuntamahdollisuuksia myös sateella ja talvella kävelymatkan päästä. Penkkiurheilua kaupungin ei tarvitse tukea verorahoilla.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden pitäisi mielestäni toimia samoin. Nyt kuskataan joensuulaista potilasta milloin Juukaan milloin Kiteelle ja kohta takaisin. Joensuulaiselle, kiteeläiselle potilaalle pitäisi löytyä hoito omasta kunnasta, läheltä omaisia niin pitkälle kuin mahdollista. Miksi kaupunki ei palkkaa hyvää kolmen internetlääkärinryhmää?

Vastaus kysymykseen 4

Vastaus kysymykseen 4

Kysymys 5

Kysymys 5:
Milloin alkaa Vesikon uimahallin laajennusprojekti?
Sen laajentaminen kansainväiset mitat täyttäväksi halliksi toisi kaupunkiin kansainvälisiä uintikilpailuja ja turisteja Pohjois-Karjalaan ja rahaa kaupungin tyhjenevään kassaan. Lopettakaa vihdoinkin katujen kivetykset ja liikenneympyröihin tehdyt rumat ruostuneet rinkulat.

Vastaus kysymykseen 5

Vastaus kysymykseen 5

Kysymys kuusi

Kysymys 6:
Kuinka ennakkosuunnitelmat vaikuttavat ja ovat suhteessa 2014–2015 luotuun tapahtumakaupunkistrategiaan ja tapahtumapalveluihin joita on aika usealla Suomen kunnalla?

Jos vaikuttavat kulttuuri- ja tapahtuma-alojen toimijoihin negatiivisesti, onko kaupunki varautunut korvaamaan taustalla pitkäjänteisesti työnimikkeellä toimineille tulossa olevista taloudellisista menetyksistä jotain konkreettista?

Vastaus kysymykseen 6

Vastaus kysymykseen 6

Vastaus kysymykseen 7

Sivu arviointi ja palaute