Karhunmäen koulu

Karhunmäen koulu aloitti toimintansa 2.1.2017. Alakoulumme palvelee uuden kasvavan asuinalueen ja sen lähiympäristön 300 oppilasta ja 26 esikoululaista. Koulumme toiminta nojaa arvoihin: turvallisuus, välittäminen, positiivisuus, sinnikkyys ja avoimuus.

Karhunmäen koulun oppilas nähdään aktiivisena ja uteliaana toimijana. Sekä koulun sisätilat että sen piha-alue erilaisine kiipeilytelineineen, pelikenttineen ja kiikkuineen antavat lapselle hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet oppia, kasvaa ja kehittyä. Tavoitteenamme on, että sekä oppilaat että koulun henkilökunta viihtyvät koulussa ja voivat hyvin. Sen myötä Karhunmäen koulu on lapsille turvallinen paikka oppia ja kasvaa.

Moderni oppimisympäristö

Koulun suunnittelun lähtökohtana on ollut moderni oppimisympäristö. Karhunmäen koulussa tämä tarkoittaa, että opetusryhmät toimivat kolmessa pesässä, joista jokainen muodostuu neljästä kotiluokasta, jotka ovat yhdistettävissä siirtoseinillä sekä toisiinsa että luokkien keskellä sijaitsevaan pesän aulaan. Koulua on suunniteltu samaan aikaan uuden opetussuunnitelman kanssa. Tarkoituksena on ollut saada aikaan mahdollisimman hyvin uuden opetussuunnitelman mukaista opiskelua palvelevat tilat.

Tilojen suunnittelussa johtoajatuksina ovat olleet viihtyisyys, pedagoginen muunneltavuus ja joustavuus arjen eri tilanteisiin. Käytännössä kaikki koulun tilat ovat erilaisia opiskelutiloja. Kouluajan ulkopuolella koulu tarjoaa alueen asukkaille, oppilaitoksille ja urheiluseuroille sekä järjestöille tiloja erilaisiin aktiviteetteihin.

Karhunmäen asuma-alue on vuosien saatossa kasvanut. Sen myötä koulun oppilasmäärä on noussut alusta yli kolminkertaiseksi ja lähentelee tällä hetkellä 400 oppilaan rajaa. Koulun pihalle onkin rakennettu kaksi moduulikoulua.

Tietoa rakennuksesta

Rakennettu kerrosala on n. 5 000 m2 ja lämmintä huoneistoalaa 4 140 m2. Rakennuksen julkisivut ovat poltettua vaaleaa tiiltä, johon on yhdistetty puuverhousta ja rakennuksessa on lapekatto. Piha-alue on lähialueen asukkaiden käytössä monipuolisine välineineen myös kouluajan ulkopuolella. Rakennus on rakennettu energiaa vähän kuluttavaksi (A- luokka) ja aurinkoenergia on täydentämässä energiatarvetta. 

Karhunmäen koulu

Karhunkaari 28, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute