Hankintatoimi, Kansalliset hankinnat, sivun otsikko

Kansalliset hankinnat

Kansallinen hankinta

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat kuuluvat hankintalain soveltamisalaan. Näin ollen niiden ilmoittaminen HILMA-palvelussa on pakollista. Menettelyitä ei varsinaisesti säännellä; voidaan valita kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisin menettely, kunhan se kuvataan yksiselitteisesti hankinta-asiakirjoissa. Kansallisissa hankinnoissa on aina mahdollisuus tehdä hankintaoikaisu ja niissä on valitusoikeus markkinaoikeuteen.

Pohjois-Karjalan hankintatoimen kautta kilpailutetuista hankinnoista hankintapäätöksen tekee yleensä hankintatoimi. Tilaajataho luonnollisesti osallistuu mahdolliseen laatuvertailuun ja antaa hyväksyntänsä hankintapäätöksen teolle. Tällöin hankintatoimi myös vastaa mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai markkinaoikeusprosessiin liittyvästä työstä. Kilpailutusprosessi on sähköinen, joten myös tiedoksianto sekä sopimuksen allekirjoitus hoidetaan sähköisesti.

Sivu arviointi ja palaute