Kansalaisopiston opetustarjonta

Tarjoamme harrastus- ja opiskelukursseja kaiken ikäisille. Noin 2000 kurssista vuodessa löydät harrastusmahdollisuuksia eri taiteenalojen, kielten, tekniikan, liikunnan, sekä hyvinvointiteemaisten kurssien valikoimasta.

Kurssit ovat avoimia kaikille yli 16-vuotiaille aikuisille. Opetustarjonnassa on erikseen huomioitu kohderyhmänä lapset ja nuoret, sekä seniorit. Soveltavissa ryhmissä huomioidaan asiakkaan erityistarpeet ja sisältöä sovelletaan vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen mukaan.

Kursseja järjestetään viiden kunnan alueella Joensuussa, Kontiolahdessa, Liperissä, Outokummussa ja Polvijärvellä. Harrastuskurssien lisäksi järjestämme maksuttomia luentoja ja tapahtumia ajankohtaisista aiheista vuoden ympäri.

Kursseihin voit tutustua verkossa tai kaksi kertaa vuodessa koteihin ja jakelupisteisiin jaettavasta opinto-oppaasta.

Oppaan PDF-versiota voit lukea myös verkossa.

Voit myös toivoa meiltä kursseja ympäri lukuvuoden kurssitoivelomakkeella.

Aikuiset

Kansalaisopiston opetustarjonta aikuiset - Kuvataide

Kuvataide

Kansalaisopiston opetustarjonta aikuiset - Teatteri, sirkus ja ilmaisu

Teatteri, sirkus ja ilmaisu

Kansalaisopiston opetustarjonta aikuiset - Kirjallisuus ja kirjoittaminen

Kirjallisuus ja kirjoittaminen

Kansalaisopiston opetustarjonta aikuiset - Musiikki

Musiikki

Kansalaisopiston opetustarjonta aikuiset - Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikka ja tasoluokat

Kansalaisopiston opetustarjonta aikuiset - Kielet

Kielet ja kielten taitotasot

Kansalaisopiston opetustarjonta aikuiset - Kädentaidot ja muotoilu

Kädentaidot ja muotoilu

Kansalaisopiston opetustarjonta aikuiset - Ruoka, puutarha, luonto ja koti

Ruoka, puutarha, luonto ja koti

Kansalaisopiston opetustarjonta aikuiset - Hyvinvointi, kauneus ja terveys

Hyvinvointi, kauneus ja terveys

Kansalaisopiston opetustarjonta aikuiset - Liikunta ja tanssi

Liikunta ja tanssi

Kansalaisopiston opetustarjonta

Lapset ja nuoret

Taiteen perusopetus TPO

Joensuun seudun kansalaisopisto järjestää lapsille ja nuorille (4–20-v.) tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää kuvataiteen, teatteritaiteen, sanataiteen ja sirkustaiteen perusopetusta.

Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen hyväksymiä valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita, jotka perustuvat taiteen perusopetuksesta säädettyyn lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998). Opetussuunnitelma uudistuksen mukainen uusi ops otettiin käyttöön syksyllä 2018.

Ops löytyy osoitteesta: https://www.joensuu.fi/taiteen-perusopetus

Kuvataiteen perusopetus

Kuvataideopintojen aikana tutustutaan laajasti taiteen tekemisen eri osa-alueisiin mm. maalaamalla, piirtämällä, muotoilemalla sekä valokuvaamalla. Opetuksen tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää valmiuksia ilmaista itseään, ajatuksiaan, ideoitaan, mielikuviaan, tunteitaan ja tietojaan. Kuvataideopintojen kautta mahdollisiksi tulevat niin taiteen tekemisen monet tekniikat ja materiaalit kuin myös ne runsaat mahdollisuudet, joita meillä on omassa itsessämme.

Opinpolku

Kuvataiteen perusopetus on jaoteltu seuraavasti:

  • 4–6 -vuotiaat, alle kouluikäiset tutustuvat taiteen ilmiöihin leikinomaisen ja mielikuvitusta rikastavan työskentelyn kautta harjoittaen monipuolista kuvallista ilmaisua.
  • Perusopetus laajentaa oppilaan kuvallista ilmaisua. Oppilas perehtyy monipuolisesti erilaisiin tekniikoihin ja kuvallisen ilmaisun perusteisiin.
  • Työpajaopinnot ovat syventäviä opintoja, jossa oppilas perehtyy valitsemaansa taiteenalaan aina vuodeksi kerrallaan. Työpajaopinnoissa oppilas pyrkii syventämään omaa kuvallista ilmaisuaan ja samalla kehittämään teknisiä valmiuksia. Näihin opintoihin kuuluu myös lopputyön tekeminen. Työpajoja ovat: keramiikka, laaja kuvataide, muotoilu ja arkkitehtuuri, maalaus, piirustus, sarjakuva ja kuvitus, taidegrafiikka ja valokuvaus.

Teatteritaiteen, sirkustaiteen ja sanataiteen perusopetus

Kansalaisopisto järjestää teatteri- ja sanataiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisena koko sen toiminta-alueella sekä sirkustaiteen opetusta Joensuun kantakaupungissa. Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, ja siinä noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Ryhmät on jaoteltu pääsääntöisesti osallistujien iän mukaan.

Teatteritaide

Lapsi- ja nuorisoteattereissa tutustutaan monipuolisesti teatteri-ilmaisun osa-alueisiin, kokeillaan ja opitaan itsestä ja maailmasta draaman keinoin. Improvisaation, teatterileikin ja harjoittelun avulla itseilmaisu, rohkeus ja minäkuva vahvistuvat, ja esitysten tekemisen kautta oppi teatterista taiteenlajina karttuu.

Sirkustaide

Sirkuskursseja on tarjolla kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Perhesirkukseen osallistutaan yhdessä vanhemman kanssa. Lapsen oma sirkuspolku käynnistyy tenavasirkuksessa ja jatkuu aina eri sirkuslajeihin keskittyviin estradiryhmiin saakka. Mukaan voi tulla kaikenikäisenä.

Sanataide

Lasten ja nuorten sanataideryhmissä tutkitaan, mihin kaikkeen sanat taipuvat, ja mitä niillä voi tehdä. Ryhmissä tutustutaan erilaisiin kirjoittamisen lajeihin, luodaan ja kuvitetaan tarinoita, vahvistetaan luovuutta ja mielikuvituksen käyttöä. Pienten ryhmissä lukutaitoa ei tarvita.

_____________________
 

Muut lasten ja nuorten kurssit

Muita kursseja lasten ja nuorten tarjonnassa ovat esimerkiksi puutöiden ja keramiikan kurssit, sekä ulkona liikkumista ja erätaitoja kehittävät kurssit. Tarjonta vaihtelee kysynnän ja lukukauden mukaan.

Ruoka

Kansalaisopistolla makumatkaillaan lasten kera useilla kursseilla ja usean opettajan voimin. Kurssit ovat sisällöltään vaihtelevia kokonaisuuksia ja tarjoavat mielekästä tekemistä hyvän ruoan parissa. Monipuolisen herkuttelun lisäksi lasten ruokakurssien punaisena lankana on yhdessä tekeminen ja terveellisyys.

Kielet

Lasten kielikurssit ovat ns. kielisuihkukerhoja. Kieleen tutustutaan laulujen ja hauskojen leikkien avulla. Kerhojen tarkoitus on valmistaa lasta kielen oppimiseen koulussa ja rohkaisee käyttämään kieltä jo ennen sitä.