Kaneravalan koulu

Kanervalan koulu on englanninkielipainotteinen alakoulu. Englanninkieli ei ole ainoastaan oppiaine vaan myös opetuskieli. Englanninkielisen opetuksen osuus lisääntyy luokka-asteittain siten, että se on 5.–6. luokilla 50–60 %. Tavoitteet ja sisällöt eri oppiaineissa ovat samat kuin suomenkielisissä kouluissa.

Kanervalan koulu pyrkii toiminnassaan tukemaan jokaisen lapsen oppimista ja yksilöllistä kasvua hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu oppilaiden kasvaminen yhteistyökykyisiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteisönsä jäseniksi, joilla kyky ymmärtää erilaisuutta. Perustietojen ja -taitojen oppimisen ohella koulussa korostetaan luovuuden ja ilmaisutaitojen kehittämistä.

Kanervala School

Kanervala School is English-speaking primary School. When teaching English-speaking children, their command of the Finnish language and the duration of their stay in Finland will be taken into account.

Kanervala school aims at supporting each child's learning and individual growth in cooperation with the parents. The central goals are that the children grow to be cooperative and responsible members of their society, with an ability to understand differences in people. We emphasize developing creativity and abilities of expression along with acquiring basic knowledge and abilities.

 

rehtori
principal

Iris Kinnunen
iris.kinnunen@joensuu.fi
tel. +358 50 439 0380

 

varajohtaja
vice principal
Simo Matero
simo.matero@edu.joensuu.fi

 

koulusihteeri
school secretary

Paula Pietiläinen
keskiviikkoisin
on Wednerdays
tel. +358 50 310 9710
paula.pietilainen@joensuu.fi

 

luokanopettaja
Iiro Meriläinen
iiro.merilainen@edu.joensuu.fi

 

 

Kanervalan koulu

Kaislakatu 3 A, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute