Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoilla ratkaistaan, mihin tarkoitukseen maa-alueita käytetään ja mitkä ovat maan käyttämisen ja rakentamisen pelisäännöt. Yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua.

Kaavoitus Joensuussa

Asema- ja yleiskaavat valmistelee kaupunkiympäristön yhdyskuntasuunnittelun kaavoitus. Kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kunkin vireillä olevan kaavan valmistelijan löydät kaavahankkeen sivulta.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan laatimisesta vastaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Maakuntakaavaan voit tutustua Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivuilla.

Yleistietoa suomalaisesta maankäytön suunnittelujärjestelmästä löydät valtion ympäristöhallinnon sivuilta. Kaavoitusta ohjaavan maankäyttö- ja rakennuslain löydät Finlexistä.

Miten vaikutat kaavaan?

Kaavan laadintaan liittyy yleensä kolme vaihetta: vireilletulo-, luonnos- ja ehdotusvaihe. Kaikissa näissä vaiheissa osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide tai muistutus.

Osallisella tarkoitetaan esimerkiksi:

  • kaavoitettavan alueen maanomistajia
  • kaavoitettavan alueen asukkaita
  • henkilöitä tai yhteisöjä joiden oloihin kaava voi vaikuttaa
  • viranomaisia ja yhteisöjä joiden toimialaa kaava koskee.

Pienissä asemakaavamuutoksissa vireilletulo- ja luonnosvaihe voi olla yhdistetty, jolloin kaavatyö sisältää vain kaksi vaihetta.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Tarvittaessa pääset tutustumaan aineistoihin ajanvarauksella Torikadulla.

Kaavaan liittyvät kuulutukset julkaisemme kaupungin verkkosivuilla ja Karjalan Heilissä.

Jätä mielipide tai muistutus kirjaamo@joensuu.fi tai osoitteeseen Kaupunkirakennepalvelut, PL 59, 80101 Joensuu.

Kaavoitus aloitusvaiheen haitari

Aloitusvaihe

Kaavoitus luonnosvaiheen haitari

Luonnosvaihe

Kaavoitus ehdotusvaiheen haitari

Ehdotusvaihe

Mielipiteiden ja muistutusten käsittely (haitari)

Mielipiteiden ja muistutusten käsittely

Päätöskäsittely ja valituksen jättäminen (haitari)

Päätöskäsittely ja valituksen jättäminen

YHTEYSTIEDOT

Kantakaupunki

Muut alueet

Esihenkilö

Kaavoitus (maps)

Torikatu 19, Joensuu
Asiointi vain ajanvarauksella.

Sivu arviointi ja palaute